Bra att veta mer om

Tonårstiden är ett komplicerat stadium i ett barns liv. Det är en tid med många förändringar som påverkar deras yttre utseende och inre känslor. Att ha god kommunikation med tonåringar är inte alltid lätt.

Som vuxen är det lätt att bli för ivrig och känna att man sitter på svaret, men för den som är ung kan det upplevas som att du inte försöker förstå utan bara lägger dig i. Ställ därför många öppna frågor och var lyhörd för svaren. Ge din tonåring verktyg för att förstå sig själv och hjälpa sig själv. Utgå ifrån att du inte vet något om just den situation den unga befinner sig i.

Samhällskontexten och de sociala arenorna är helt annorlunda nu än när du växte upp. Det innebär att det även är viktigt att du skaffar dig information och kunskap om hur det ser ut för ungdomar idag.

Nedan hittar du en del länkar till informationssidor i olika ämnen som kan vara en hjälp på vägen.

 

Är ditt barn eller en tonåring i din närhet ihop med någon? Verkar det vara en bra relation? Våld i ungas relationer är precis lika vanligt och allvarligt som våld i vuxnas relationer.

Våld i ungas nära relationer är tyvärr mycket vanligt – var femte ung i Sverige har varit utsatt för våld i sin relation, enligt en undersökning från Brottsförebyggande rådet, Brå. Vanligast är att en kille utövar våld mot sin flickvän, men det kan också se ut på andra sätt. Våld kan förekomma i alla slags relationer, som heterorelationer, samkönade relationer och queera relationer. 

Det finns många likheter mellan killars våld mot tjejer och våld i ungas relationer och våld i vuxna relationer. Våldet kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt eller digitalt och ofta är det precis lika allvarligt och grovt som våldet i vuxnas relationer, det vill säga det som ofta kallas för våld i nära relationer och som framförallt handlar om mäns våld mot kvinnor.

Samtidigt finns också en del skillnader. En skillnad är att man som tonåring eller ung vuxen ofta har mindre erfarenhet av hur nära relationer ser ut – man vet inte alltid vilka beteenden som är okej och inte, vad man kan förvänta sig av en partner eller hur en hälsosam relation ser ut. Unga saknar också ofta kunskap om vad som kan vara ett våldsamt eller kontrollerande beteende, samtidigt som de är i en ålder då de är väldigt formbara. Risken är stor att våldet normaliseras, vilket i sin tur kan leda till större risk att man utsätts, eller fortsätter utöva våld, även i framtida relationer.

En annan skillnad är att våldet till viss del utspelar sig på andra platser – såväl digitalt, som fysiskt. Sociala medier används ofta på olika sätt för att kontrollera en partner, och forskning visar att en av de vanligaste platserna där våldet sker är just i föräldrarnas hem. Även skolan är en vanlig arena för våldet. Detta gör att föräldrar och andra vuxna har både större ansvar – men också större möjligheter – att förebygga och upptäcka våldet.

 

Läs mer på ungarelationer.se/förälder

 

Har du någon gång hittat en porrtidning gömd i en skogsdunge utanför grannens tomt? Och kanske tagit med den hem, gömt den under sängen och tjuvtittat ibland om kvällarna? Så här var det innan smartphonens såg dagens ljus. 

Idag är det lite annorlunda. En googling i din telefon och du hittar övergrepp och våld. De flesta barn i Sverige har idag i princip obegränsad tillgång till Internet, dygnet runt, via datorer, surfplattor och mobiltelefoner.

Enligt den senaste undersökningen från Statens Medieråd från 2019 använder 81 % av unga vid 9 års ålder mobilen dagligen, vid 11 år är siffran 95 %.

Samma undersökning visar att tillgång till internet för unga i Sverige närmar sig 100 %. Detta innebär att allt fler ungdomar idag har obegränsad tillgång till pornografi via nätet, som idag till stor del är helt oreglerad.

Porrens omfattning och lättillgänglighet gör att det inte är en fråga om ditt barn kommer i kontakt med porr, utan när. En pornografi, som forskning visar idag, nästan uteslutande består av män som förnedrar, avhumaniserar och begår olika former av sexualiserat våld mot kvinnor.

Många vuxna saknar både kunskap om hur dagens porr ser ut samt verktyg för att kunna adressera porrens skadeverkningar i samtal med barn. Forskning visar att barn som tittat på porr pratar i princip aldrig om det med vuxna.


Du som förälder har en viktig roll i att skydda ditt barn från porrens skadeverkningar och utrusta hen med kunskap om och förståelse för vad pornografi egentligen är. Pornografi är en kunskapsfråga. För att du ska kunna känna dig trygg med att prata om porr med ditt barn ska du först inhämta kunskap om pornografi och dess skadeverkningar.

 

Läs mer på reality-check.nu/foraldrar

Som tonårsförälder kan man känna sig maktlös. Men det finns mycket du kan göra. Som att visa att du bryr dig, att du alltid finns där och att du gärna lyssnar. Och ibland är det viktigt att vara tydlig med vad som gäller. För ungdomar bryr dig faktiskt om vad deras föräldrar säger – även om det inte alltid verkar så.

Här får du fakta och tips om alkohol och annat som föräldrar ofta funderar på. Allt för att göra tonårstiden lättare för både dig och ditt barn.

Prata med ditt barn om alkohol

 

Hur kan du som förälder veta om din tonåring använder droger? Hur får tonåringarna tag på narkotika? Och vad ska man göra om man upptäcker att sitt barn använder droger? 

Hitta mer information på drugsmart.se