Välkommen till Väsby tjejjour!

Väsby Tjejjour är en partipolitisk och religiöst obunden ideellt organisation som startades 2014. Vår vision är att bidra till ett samhälle där allas livsutrymme respekteras och vi arbetar med att stötta och stärka unga som identifierar sig som tjej. Väsby Tjejjour är medlem i riksorganisationen UNIZON som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld och vi arbetar utifrån deras värdegrund.