Väsby Tjejjours Årsmöte 2021

20:e mar 2021

Idag har vi i Väsby Tjejjour haft årsmöte. Vi gick igenom 2020 års verksamhetsberättelse, årsbokslutet, revisionsberättelse. Vi fastställde både årets verksamhetsplan samt valde in Väsby Tjejjours nya styrelse för 2021.

Vi vill passa på att tacka Hannah för hennes år som ordförande i Väsby Tjejjour och samtidigt välkomna in Tove som ny på ordförandeposten. Vi välkomnar också Marie-Clair till ett nytt år som kassör samt de nya ledamöterna Matilda & Mia.

Året 2020 har varit ett spännande år. Vi är stolta över det vi åstadkommit tillsammans. Nu går vi in i 2021 med fortsatt kraft och engagemang och är förväntansfulla på vad det här året har att ge!