Child10 Awards 2021

24:e feb 2021

Den 24 februari höll Child 10 Foundation ett viktigt event - Child10 Awards 2021. Under eventet uppmärksammades sexuell exploatering av flickor och kvinnor utifrån temat "Girls rights have no price".

Några viktiga punkter som formulerades under eventet var:

  • Sexuell exploatering sker ofta i samband med trafficking. Detta sker oftare än vad vi tror eller vill vara medvetna om. 
  • Makthavare har haft en tendens att blunda för problemet snarare än att arbeta fram lösningar.
  • Var tredje traffickingoffer är barn - av dessa är majoriteten flickor.
  • 95% av traffickingoffer är flickor och kvinnor.

Child 10 Foundation ställde därmed frågorna:

Varför gör inte makthavare mer för att arbeta fram lösningar? Varför väljer man att blunda för problemet? 

Tystnaden har ett pris: att fler flickor och kvinnor exploateras världen över. 

Ni hittar vårt Instagram-inlägg där vi uppmärksammar detta här.