Covid-19 pandemins konsekvenser på folkhälsan

14:e maj 2021

Folkhälsomyndigheten släppte nyligen en rapport som heter “Covid-19 pandemins konsekvenser på folkhälsan” där Petra Löfstedt jämförde data från 2019 med data från 2020 om antalet anmälda misshandelsbrott.

Utifrån detta kunde man bl.a se att anmälda misshandelsbrott mot kvinnor ökat med 3%, samtidigt som anmälda misshandelsbrott mot män minskat med 5%. Statistiken visar också att 80% av de anmälda misshandelsbrotten mot kvinnor begicks av närstående och bekanta.

Vad statistiken talar för är att pandemin har inneburit en säkrare och tryggare plats för män, medan kvinnors situationer förvärras.

Vi kan egentligen bara spekulera kring varför det ser ut såhär - men en sådan kan vara att de misshandelsbrott som män utsätts för ofta sker utanför hemmet, på krogar, i samband med alkohol/droger, fotbollsmatcher eller annan aktivitet. Medan de misshandelsbrott som kvinnor utsätts för i större utsträckning sker i hemmet, i samband med helger och långhelger.