#domkallarossfeminazis

08:e mar 2021

I led med Internationella kvinnodagen 2021 uppmärksammade vi ett möte Regeringen hade i februari där de bjöd in forskare för att diskutera det riktade hot och hatet de utsätts för. Dock var inte en enda genusforskare inbjuden till mötet. Detta trots att just Genusvetenskapen och genusforskning är extremt utsatt för hot och hat.

Utifrån detta diskuterade vi det riktade hoten och hatet som feminister får utstå på grund av att kalla sig feminister. Att kalla sig feminist kan väcka stora diskussioner och motstånd från anti-feministiska organisationer. Vi startade hashtagen #domkallarossfeminazis för att väcka uppmärksamhet kring detta och bad följare skicka in sina berättelser om vilka reaktioner en fått när en berättat att en är feminist.

Vi samlar gärna in fler berättelser. Var med oss i kampen att lyfta problemet med det motstånd feminismen får. Se exempel på vår Instagram eller lägg upp en bild med din berättelse och hashtagga #domkallarossfeminazis