En död kvinna är inte fiktion

05:e maj 2021

#kvinnostrejk är en nationell pågående demonstration där privatpersoner, ideella organisationer och föreningar tar ställning i frågan kring kvinnors begränsade livssituationer.

Vi skrev en protestdikt för att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor.