Våldscirkeln

28:e nov 2020

Under vecka 48 2020 uppmärksammade vi våld i nära relation på vår Instagram. Som avslutning på veckan presenterade vi våldscirkeln:

Våldscirkeln är ett sätt att beskriva hur våld i nära relationer fungerar, där våldet sker periodvis och därmed har lugna perioder. Våldscirkeln beskriver hur ett vanligt mönster av våld ser ut. Det sker en händelse som kan vara kantad av psykisk eller fysisk karaktär, som leder till att en känner skuld och skam, har en klump i magen, får ångest och en överhängande oro. Efter ett tag kommer försoningen, där hoppet väcks till liv och man tänker att det kommer det bli bättre för att hen lovat att det inte ska hända igen.

Det följs av en smekmånad, som kan vara över en längre tid, där man planerar framtiden ihop. Kanske skaffar man husdjur, flyttar ihop, reser tillsammans eller förlovar sig. Därefter följs upptrappningsfasen när det blir oroligt igen, i form av ökad kontroll och svartsjuka, glåpord, humörsvängningar eller hotfulla telefonsamtal/sms när man umgås med sina vänner eller familj. Därefter kommer en händelse igen och cirkeln av våldsutövande fortsätter.