Väsby tjejjours styrelse

Väsby tjejjours styrelse leds av fyra personer vilka vi presenterar nedan. 

 

Tove, ordförande

Matilda, sekreterare

Mia, ledamot