Om oss

Vilka är vi? Vi som är engagerade i jouren är ett gäng helt vanliga människor över 18 år. Vi gör det på vår fritid för att vi tycker det är kul och för att vi vet att vi behövs. Vi har alla helt olika bakgrund och livserfarenheter. Vi är inga psykologer och vi vet och kan inte allt. Men vi lyssnar gärna och stöttar dig så gott vi kan. Vi vill arbeta våldsförebyggande genom att stötta, skydda, informera och påverka. Vår vision är ett jämställt samhälle utan våld. Vi utgår från en värdegrund om allas lika värde och rätten att själv få utforma sitt liv, oavsett könsidentitet, sexuell läggning, etnicitet, funktionsförmåga, trosuppfattning eller social status. Jämställdhet och feminism Jämställdhet innebär att alla människor har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Att vara feminist är att agera, politiskt och i vardagen, för att uppnå ett jämställt samhälle. Eksjö Tjejjour är en ideell organisation och tillhör inget politiskt parti eller religion. Vi är medlemmar i riksorganisationen Unizon som samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer, ungdomsjourer och andra stödorganisationer. Jourer som varje dag kämpar för kvinnor och barns rättigheter.