Global Violence against Woman

Utställning om våld mot kvinnor

Utställning om våld mot kvinnor

Global Violence against Women

 “I am not free while any woman is unfree, even when her shackles are very different from my own.”

- Citat av Audre Lorde – amerikansk författare, människorättsaktivist och feminist

Ingen kvinna är fri, så länge någon enda kvinna är ofri.

 

Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem. Tusentals kvinnor och barn söker skydd på landets kvinnojourer varje år. Varje dag sker runt 100 våldtäkter. Vart tionde barn tvingas uppleva pappas våld mot mamma.

Över hela världen är mäns våld ett hinder för kvinnor och barns mänskliga rättigheter.