Att bli jourkvinna

För dig som vill bli medlem och volontär i kvinnojouren!

Vi är alltid i ett stort behov av medlemmar, och ser fram emot att välkomna dig till vår förening!

Som medlem betalar du in 200 kr/år . Studenter och pensionärer betalar 100 kr/år. Betala till Bankgironummer 5592-3791. Märk betalningen med medlemsavgift samt namn och mejladdress. Om du inte har någon mejladress så skriv din postadress. Om någonting strular kan du också mejla in kontaktuppgifterna till oss på info@guldstadenskvinnojour.se

 

Det är bara kvinnor som kan bli aktiva medlemmar/jourkvinnor hos oss. Som medlem blir du inbjuden till årsmöte, föreläsningar och medlemsmöten mm.

Män som vill hjälpa till kan bli stödmedlemmar och ambassadörer för föreningen, sprida kunskap eller bidra ekonomiskt. Män kan gå vår grundutbildning och få tips om föreläsningar och utbildningar inom området.

Alla som vill bidra kan skänka en gåva till vårt bankgiro och märka betalningen med ”Gåva”. Skicka ett mail med namn och adress för att få ett tackkort. Se under fliken stöd oss.

OBS! Det är jätteviktigt att alla som vill bli medlemmar skriver in sina aktuella kontaktuppgifter, detta för att vi ska kunna nå ut med information eller inbjudningar.

För dig som vill engagera dig ideellt:

Vi är i stort behov av joursystrar. Du som ideellt arbetande jourkvinna kan hjälpa till att förbättra livet för våldsutsatta kvinnor och deras barn, du kan hjälpa till genom att sprida kunskap och vara en inspiration för andra. Vi har en intern utbildning där du får grundläggande information om våld i nära relationer, om vår verksamhet och på vilka olika sätt du kan hjälpa till.

Att tänka på som jourkvinna:

  • Vi är här för att lyssna, inte för att utföra mirakel.
  • Vi är här för att hjälpa kvinnor att identifiera vad de känner, inte för att få känslorna att försvinna.
  • Vi är här för att hjälpa kvinnor att upptäcka sina val, inte för att besluta åt henne.
  • Vi är här för att diskutera olika steg med kvinnan, inte för att ta stegen åt henne.
  • Vi är här för att hjälpa kvinnan att upptäcka hennes egen styrka, inte för att rädda henne och sedan lämna henne fortfarande sårbar.
  • Vi är här för att hjälpa kvinnan upptäcka att hon kan hjälpa sig själv, inte för att överta ansvaret för henne.
  • Vi är här för att hjälpa kvinnan att lära sig välja, inte för att få henne att avstå svåra val.
  • Vi är här för att ge stöd till förändring.

Kontakta kvinnojouren