Bli medlem

Är du nyfiken på vår verksamhet och vill hjälpa till?

I vår organisation finns det möjlighet för dig som är intresserad att bli antingen jourtjej- eller jourkvinna på ideell basis. Hela verksamheten bygger sig stark med hjälp av ideella krafter, utan dessa = ingen förening!

I dagsläget så är medlemsgrupperna i väldigt blandade åldrar. Det viktigaste är att den verksamhet som du gärna vill hjälpa till i, genomför uppgifter som du känner dig bekväm och engagerad i. Du kan läsa mer om respektive verksamhet på Guldstadens kvinnojour och Guldstadens tjejjour. 

Generellt gäller det att du som vill bli medlem står bakom föreningens värdegrund och stadgar, betalar årsavgiften om 200kr (100kr student/pensionär) samt är minst 20 år fyllda.

 

Jourtjej

Vad du kan delta i

Huvudverksamheten i tjejjouren är vår chatt som är öppen för stödsökande varje onsdag samt en lördag i månaden. Som jourtjej deltar du och skriver med de stödsökande. Utåtriktade aktiviteter så som besök på skolor, fritidsgårdar och festivaler genomförs under året där du som jourtjej kan delta. Utbildningar, workshops, jourträffar och annat sker också kontinuerligt för fortbildning och umgänge jourtjejer emellan.

Mer om jourtjej här

Jourkvinna

Vad du kan hjälpa till med

Huvudverksamheten i kvinnojouren är stödboende och stödsamtal. Detta bemannas i första hand av personal. Som jourkvinna kan du få frågan om att stötta en boende eller familj med vardagssysslor eller aktiviteter som är utanför vardag och dagtid. Det finns mycket möjligheter att hjälpa till med fler saker i verksamheten som inte rör boendet. Det beror på ditt engagemang och dina erfarenheter sen innan.

Mer om jourkvinna här