Ditt stöd när du behöver det

Få stöd av våra jourer

Unizons jourer finns här för dig när du behöver stöd. Chatta, ring eller besök oss. Vi finns över hela Sverige och har öppet varje dag. Den 26-28 juli har flera jourer extraöppet, efter Olga Perssons Sommar i P1.

Hitta stöd
Olga Persson sommarvärd i P1

Unizons förbundsordförande Olga Persson är en av årets värdar i Sommar i P1! Den 26:e juli berättar Olga Persson om sitt mångåriga engagemang för ett samhälle där kvinnors och barns liv är lika mycket värda som mäns liv.

Läs mer här
Mäns våld mot kvinnor - ett samhällsproblem

Tusentals kvinnor söker skydd hos Sveriges kvinnojourer varje år. På en dag sker runt 100 våldtäkter. Var tionde barn upplever pappas våld mot mamma. Det är dags att göra något åt det.

Våra sakfrågor
Engagera dig

Är du intresserad av att engagera dig för ett jämställt samhälle fritt från våld? Härligt! Unizons jourer är landets största folkrörelse mot mäns våld mot kvinnor och för flickors och kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter.

Läs mer här
Regeringens åtgärdsprogram

Den 16 juni presenterade regeringen ett 40-punktsprogram mot mäns våld mot kvinnor. På tiden, enligt Unizon. Läs hela vår kommentar här.

Läs hela här