Ditt stöd när du behöver det

Få stöd av våra jourer

Unizons jourer finns här för dig när du behöver stöd. Chatta, ring eller besök oss. Vi finns över hela Sverige.

Hitta stöd
Stoppa tvångsumgänge

Barn är de enda brottsoffer som samhället tvingar att träffa sin förövare. En rapport från Unizon, baserad på en Sifoundersökning genomförd av Kantar Public, visar att 9 av 10 barn får bestående psykiska men.

Läs mer här
Unizons nya statistik

2022 hade Unizons kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer 194 900 stödsamtal. Det är en ökning med 40 procent sedan 2020 och visar att våldsutsatta kvinnors och flickors behov av stöd och skydd fortsätter öka, även efter pandemin.

Läs mer här
Drömboende med oslagbart läge!

En rofylld bostad som bjuder på en trygg framtid, skyddad från våld – drömmen för tusentals kvinnor och barn i Sverige idag! Unizon arbetar för att kvinnor inte ska tvingas välja mellan hemlöshet och våld. Nu uppmanar vi kommuner att erbjuda förtur i bostadskön till våldsutsatta kvinnor.

Gör drömmen verklig - skriv på vårt upprop!