Råd till dig som är vän eller anhörig

Att stå bredvid som vän eller anhörig eller annan person i kvinnans eller barnens närhet kan vara mycket jobbigt. De flesta upplever en stor känsla av maktlöshet och vet inte vad de ska göra för att stötta eller hjälpa. Vårt råd är att våga reagera och våga fråga. Det kan leda till att din vän orkar försöka förändra och förbättra sin situation. Tänk också på att barn som lever i familjer där det förekommer våld, fysiskt eller psykiskt, är barn som far illa. Alla vuxna har ett ansvar att reagera om det ser att ett barn far illa. Läs mer om våra råd nedan.

Att förstå - Det är viktigt att inse att misshandel är förenat med skam. Kvinnor som utsätts för våld skuldbelägger ofta sig själva och skäms för att de blir misshandlade. Att förstå de bakomliggande orsakerna till att kvinnan stannar kvar i relationen trots att hon far illa är första steget till att kunna hjälpa kvinnan att bryta sig loss. Det är också viktigt att förstå att kvinnor som utsätts för våld inte är "svaga" eller att något i deras personlighet gör att de dras till våldsamma män. Detta är en myt och det bör än en gång understrykas att vem som helst kan falla offer för en våldsam man. Det är viktigt att du, som vän eller anhörig, finns där som stöd och inte ger upp hoppet om att kunna hjälpa henne att bryta sig loss. Den relation kvinnan levt i har, trots alla kränkningar hon fått utstå, ofta blivit hennes enda trygghet, vilket gör att det kan ta lång tid innan alla känslomässiga band kan brytas. Om kvinnan har barn med mannen försvåras kvinnans situation. Det finns emellertid hjälp att få om ett umgänge ska upprättas mellan pappa och barn.

Att lyssna - Det viktigaste stödet en anhörig kan ge en kvinna som lever i en våldsrelation är att lyssna. När kvinnan väl vågar berätta vad hon varit med om är det viktigt att någon ger henne utrymme att prata och bli trodd. Kvinnan förväntar sig inte att du ska lösa hennes situation utan endast finnas till och lyssna. Det kan kännas svårt att lyssna på vad din syster/dotter/arbetskamrat eller vän berättar för dig. Det viktigaste som närstående är att du lyssnar, tror på hennes berättelse och erbjuder ditt fulla stöd.

Att bekräfta - Många kvinnor som lever eller har levt i relationer där våld förekommer/förekommit upplever inte sig själva som misshandlade. Detta kan bero på olika orsaker, bland annat att det känns avlägset och svårt att definiera sig själv som "en slagen kvinna" och att kvinnan tar på sig skulden för det som inträffat. Många av de kvinnor som utsätts för fysiskt/psykiskt och sexuellt våld har under en lång tid fått höra att det är deras agerande som provocerar mannen och att "han inte har något annat val" än att slå henne/kränka henne för att hon ska kunna förändra sitt beteende. Mannen hänvisar till våldet som vore det en form av disciplinering och kvinnan ska vara tacksam att han "står ut" med henne. Som anhörig är det viktigt att bekräfta kvinnan i att hon faktiskt blivit/är misshandlad för att hon ska kunna bearbeta det som hänt och sluta ansvara för våldet som förekommit.

Att hjälpa - Som tidigare nämnts är ett ovillkorligt stöd det viktigaste i att kunna hjälpa en kvinna som utsatts/utsätts för våld. Kvinnan behöver veta att det finns någon hon kan vända sig till när hon behöver prata och behöver också bygga upp ett socialt nätverk för att veta vart hon kan vända sig om hon behöver praktisk hjälp med till exempel tillfälligt boende, pengar etcetera. Det är det arbete som professionella myndigheter och kvinnojouren vanligtvis utför och har ett ålagt ansvar att utföra. Det kan vara väldigt tidskrävande att hjälpa en kvinna som försöker bryta sig ur en destruktiv relation. Människor runt omkring kan endast fungera som hjälp till självhjälp och det är kvinnans eget beslut att avgöra när uppbrottet ska ske. Trots allt som sker i relationen mellan kvinnan och mannen och trots att relationen kan betraktas som alltigenom destruktiv, är det inte sällan kvinnan fortfarande upplever kärlek till mannen. Det är viktigt att kvinnans känslor inte förlöjligas i detta skede och att i stället betona de positiva effekterna av ett uppbrott för kvinnan och eventuella barn.