Årsmöte 2022

Börjar:

11:e apr 18:30 2022 datumet har passerat

Slutar:

11:e apr 20:00 2022 datumet har passerat

Zoom

Då var det dags för årsmöte igen! Kraftbyråns årsmöte kommer även i år att hållas digitalt.

Då var det dags för årsmöte igen! Kraftbyråns årsmöte kommer även i år att hållas digitalt.

Kraftbyrån är en medlemsorganisation och årsmötet är dess högsta beslutsfattande organ. Alla medlemar har rätt att rösta om organisationens utveckling och framtid under årsmötet. 

På dagordningen står bland annat genomgång och godkännande av handlingar för förgående verksamhetsår och val av styrelseledamöter.

Medlemmar som önskar närvara på årsmötet ska anmäla närvaro till styrelsen@kraftbyran.nu senast den 4 april 2022.

Länk för uppkoppling kommer tillsammans med samtliga handlingar vid anmälan till årsmötet. 

Varmt välkommen!

Se nedan för offentliga handlingar

Stadgar

thumbnail

Stadgar

93.6KB

Verksamhetsberättelse

thumbnail

Verksamhetsberättelse

1.8MB