Om oss

Kraftbyrån är en ungdomsjour i Huddinge som ger stöd till dig som är 12 till 20 år.

Vi är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation vilket innebär att vi inte tar ställning i frågor som gäller någons religion eller politiska åsikter. Vi är även en feministisk organisation, vilket innebär att vi ser att människor, utifrån diskrimineringsgrunderna, inte ges samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter i samhället.

Vi arbetar normkritiskt vilket innebär att vi synliggör och kritiserar de normer och strukturer som finns i samhället. Vi bemöter alla utifrån tanken att vi inte vet någonting annat än det personen själv berättar för oss, vi lyssnar och undviker att bekräfta de normer som finns. Allt för att få varje person som kommer till oss att känna sig viktig och förstådd.

Verksamheten utgörs av volontärer, anställda och en styrelse som du kan läsa mer om under rubrikerna i menyn till vänster.

 

Vår verksamhet består av tre delar, läs mer nedan.

Stödverksamhet

Stödverksamheten är basen i vår jour och består av den nationella chatten. I chatten är man alltid anonym och alla volontärer som sitter i chatten har gått en utbildning och skrivit på ett tystnadslöfte för att det ska kännas tryggt för den stödsökande.

Oftast är vi som jour den första kontakten som unga har med en vuxen gällande sina tankar och problem. Vi bemöter den stödsökande normkritiskt med respekt, tillit och kunskap. Vi vill att den som söker stöd hos oss ska känna sig stärkt, trodd och lyssnad på efter ett chattsamtal med oss.

I stödchatten pratar vi om svartsjuka eller våldsamma partners, kontrollerande föräldrar och ångest, kärlek, kroppen, vänskap eller skolan. Vi möter även andra samtalsämnen, ingenting är för stort eller för litet för att ta upp i chatten. Vi finns här för dig! 

Läs mer om vår chatt här.

Våldsprevention

Det våldspreventiva arbetet vi gör grundar sig i sambandet mellan genus, makt och våld. Vi erbjuder föreläsningar och seminarium till ungdomar, föräldrar, skolpersonal och andra yrkesverksamma. 

Syftet med våra föreläsningar är bland annat att minska sexism, trakasserier och våld genom att ge ungdomar möjligheten och verktygen att prata om frågor och problem som är viktiga i deras liv. Genom att möta vuxna kan vi öka kunskapen i frågor som är viktiga för ungdomars hälsa och på så sätt når vi ungdomarna från en annan vinkel.

Läs mer om våra föreläsningar här eller ta del av information om normer, sexuellt våld och pornografi här för att utbilda dig.

Opinionsbildning

Att opinionsbilda allmänheten och politiker i våra frågor är viktigt för att vi ska uppfylla visionen om ett jämställt samhälle fritt från män och killas våld mot kvinnor och tjejer. Vi deltar i politiska samtal, föreläser lokalt, skriver debattartiklar och lyfter unga tjejers verklighet genom våra sociala medier.