Kampanj "Kvinnors rösträtt 100år - Hur långt har vi kommit?"

08:e mar 2021

Den 26 januari 1921 fattade riksdagen ett av de viktigaste politiska reformerna under 1900-talet. Att kvinnor fick rätt att rösta i valet till riksdagen.

I år 2021 firar kvinnlig rösträtt 100 år och idag är det 8 mars, den internationella kvinnodagen. Vi tillsammans med Huddinge kommun och Kvinnojouren Huddinge har skapat kampanjen "Kvinnors rösträtt 100år - Hur långt har vi kommit?". Kampanjen belyser vikten av kvinnlig rösträtt men även det strukturella våld och förtryck som finns och drabbar tjejer och kvinnor runt om i Sverige. Vi firar dom framgångar som vi gjort, men också frågar oss - Hur långt har vi kommit?

Hängarna hittar du idag runt om i Huddinge kommun, samt på sociala medier under hashtaggen #kvinnligrösträtt #huddingedemokrati