Rapportsläpp: Ung under coronapandemin

28:e jan 2021

En lokal studie om ungdomars livssituation, hälsa och utsatthet i Huddinge

28 januari 2021 lanserade vi vår rapport om ungas livsvillkor under coronapandemin i Huddinge. Under hösten 2020 genomförde vi en befolkningsundersökning i Huddinge där ungdomar anonymt fick svara på hur coronapandemin har påverkat deras livssituation.

Missade du lanseringseventet? Inom kort kan du se det inspelade eventet här.

Vill du läsa mer och ta del av rapporten kan du klicka här.