Könsstympning

Vad är könsstympning?

Varför utsätter man flickor och kvinnor för könsstympning?

Kan jag som är könsstympad ha sex?

Få orgasm?

Vart kan jag vända mig för att få hjälp? 

Detta är några av frågorna som vi besvarar i vår och Existeras film om könsstympning.

 

 

Har du själv blivit könsstympad eller är orolig för att bli könsstympad?
Var inte rädd att kontakta oss eller någon av dom andra organisationerna listade nedan. Vi finns alltid här för att lyssna och stötta dig!

💜💜💜

Är du vuxen och arbetar med barn och unga?
Du har en skyldighet att upptäcka de som utsatts eller riskerar att utsättas för könsstympning. I fliken nedan kan du läsa mer om vanliga tecken innan och efter könsstympning samt kontaktuppgifter till oss i mån om stöd. 

Oroas du över att bli könsstympad eller har du redan utsatts för en könsstympning?
I Sverige är könsstympning av flickor och kvinnor förbjudet, även när man reser utomlands för att genomföra ingreppet.
 
Kontakta någon av verksamheterna nedan för stöd och vård:
  • Närmsta ungdomsmottagning, vårdcentral eller kvinnoklinik för stöd och vård. 
    På 1177 kan du söka efter din närmsta vårdcentral: www.1177.se/hitta-vard/

  • Du kan även kontakta Amelmottagningen i Stockholm som tar emot flickor och kvinnor som har utsatts för en könsstympning, på telefonnummer: 08 - 616 27 00.

  • Vi på organisationen Existera arbetar för att få stopp på könsstympning. Hos oss kan du vända dig till för rådgivning och stödsamtal, kontakta oss via mail info@existera.org
Många flickor som könsstympas är under 15 år. Just sommarlovet är den tid på året då flickor som mest riskerar att utsättas för könsstympning.
Du som arbetar med barn och ungdomar har en skyldighet att upptäcka de som utsatts eller riskerar att utsättas för könsstympning. Du har också en skyldighet att anmäla till Socialtjänsten.
Viktiga tecken att vara uppmärksam på kan till exempel vara:  
När hon riskeras att utsättas: 
  • Att flickan har en syster som redan har utsatts för ingreppet. 
  • Flickor som har frånvaro från undervisning om sexuell hälsa och rättigheter.

När en könsstympning redan skett: 
  • Återkommande urinvägsinfektioner. 
  • Svårighet att kissa på grund då det kan göra ont. Det kan också läcka kiss mellan toalettbesöken. 
  • Besvär och smärta i samband med mens.

Har du ytterligare frågor om könsstympning är du välkommen att kontakta oss:

Kraftbyrån:
info@kraftbyran.nu

Existera:
https://www.existera.org/
info@existera.org