För socialtjänsten

Skyddat boende

Kvinnojouren Öresund erbjuder skyddat boende, både kollektivt och eget boende finns att tillgå. De som får skydd hos oss får leva i en trygg och säker tillvaro, och vi lägger stor vikt vid individanpassade stödåtgärder med fokus på en god framtid. Vid placering tilldelas kvinnan en kontaktperson som ansvarar för stödsamtal, säkerhetsplanering och bistår med praktiskt stöd i kontakt med andra centrala aktörer. Även medföljande barn får en egen kontaktperson som erbjuder kontinuerliga barnsamtal samt följer upp barnets individuella behov under hela sin vistelse hos oss. Män som medföljer en placerad kvinna är även de välkomna hos oss när situationen kräver. Vi tar emot husdjur, men har även allergivänliga bostäder att erbjuda.

Kvinnojouren Öresund

Kvinnojouren Öresund är en professionell icke-vinstdrivande förening. På Kvinnojouren Öresund och Ungdomsjouren Öresund finns det nio anställda. Verksamhetschef, verksamhetsutvecklare, administratör, fyra kuratorer, boendestödjare och kommunikatör. Samtliga kuratorer hos oss har universitetsutbildning, gruppen består av socionomer och sociologer. Alla kuratorerna hos oss har gedigen kunskap om och erfarenhet av socialt arbete, samt specialistkompetens inom våld i nära relation. Kompetenser:

  • Patriark riskbedömningsverktyg
  • FREDA riskbedömningsverktyg
  • Empowerment Star
  • My Mind Star
  • Trappan
  • Traumamedveten omsorg (TMO) 
  • Motiverande samtal (MI)
  • Response-based Practice (RBP)

 

Kontakta oss