OM KVINNOJOUREN EVA

Om oss: • Vi är en ideell, politisk och religiöst obunden förening • Vi har avgett tystnadslöfte • Vi har ett akutboende för kvinnor och barn • Vi för inga anteckningar • Man kan ringa till oss för att få hjälp och stöd och man får vara helt anonym • Man kan också ringa om man har en vän, familjemedlem eller någon annan som man vill hjälpa • Vi lyssnar, ger råd och stöd • Vi stöttar kvinnan i hennes beslut • Vi följer med till polis, sociala myndigheter, sjukvården och vid rättegång om kvinnan vill • Vi är ute och informerar om våld i nära relationer i skolor, föreningar, myndigheter m.m. • Vi är anslutna till Unizon som samlar över 140 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Kvinnojouren EVA Box 173 671 24 Arvika E-post: kvinnojouren.eva@gmail.com