Varje människa har rätt till frihet från våld Ingen har rätt att bruka våld mot en annan människa. Det är aldrig kvinnans fel att hon blir utsatt för psykiskt eller fysiskt våld. Ansvaret ligger helt hos den som utför våldet. Vem blir utsatt? Våldet finns överallt i vårt samhälle. Våld i nära relationer är ett av våra största samhällsproblem och hälsoproblem, och kostar samhället flera miljarder varje år. De kvinnor som drabbas av våld i nära relationer kommer från alla samhällsklasser, från alla religioner, kulturer och i alla åldersgrupper. Vem som helst kan hamna i en relation där det förekommer våld, och det syns inte alltid på utsidan. Det kan handla om dig själv, din granne, din dotter, din väninna, din skolkamrat eller din arbetskamrat. Vem är det som slår? Det finns ingen speciell typ som misshandlar kvinnor. De som utsätter sin partner för våld kommer från alla samhällsklasser och sociala grupper, och är i olika åldrar. Ett genomgående beteende kan vara att de vill etablera en fast relation snabbt. Ofta är dessa personer väldigt charmiga och trevliga mot andra i deras närhet. Våld förekommer även i samkönade relationer. Det finns en rad varningssignaler du kan vara uppmärksam på i din relation. Läs mer om dem här.