Känner du någon?

Hur kan Du hjälpa?

Om du ser eller hör att en kvinna är utsatt för hot och/eller våld, tveka inte! Ring polisen i en akut situation, 112. Man kan även ringa till polisen på 11414 och få råd och tips om vad man kan göra, om man tror att en granne t ex är utsatt för våld.

Om du får kännedom om att en kvinna är utsatt för våld i hemmet eller i en nära relation, prata öppet med henne vid ett lämpligt tillfälle. Berätta för kvinnan att hon inte är ensam om att vara utsatt, utan att det är mycket vanligare än man tror. Läs och samla in information som du kan ge henne. Ta reda på vilka resurser som finns i samhället, telefonnumret till kvinnojouren t ex. Hjälp kvinnan att komma i kontakt med kvinnojouren, socialtjänsten, sjukvården, polisen eller andra myndigheter i samhället, om hon vill. Tänk på att kvinnan kan vara i fara,  om hennes partner får reda på att hon söker hjälp av utomstående. Det är kvinnan som bestämmer om hon vill lämna och när hon vill lämna relationen. 

Det är fint med en person som vill engagera sig. Finnas med vid hennes sida och ge stöd. En separation kan ibland ta lång tid att genomföra. Stöd kvinnans val oavsett hennes beslut! 

Vad hjälper inte:

Tala inte om för kvinnan vad hon skall göra. Det är viktigt att inte skynda på henne! Kvinnan måste själv bli mogen att fatta ett beslut. Att lämna ett förhållande där hot och/eller våld förekommer är ofta en långvarig och svår process. Kvinnan kan många gånger återvända till partnern innan hon bestämmer sig för att verkligen lämna förhållandet. Viktigt är därför att alltid finnas där och stötta henne, så att hon inte känner sig övergiven. 

Låt henne inte känna sig oduglig om hon väljer att stanna kvar hos partnern. 

Uppmana inte kvinnan att återvända till förhållandet om hon har valt att lämna det.

Tala inte om för henne att hon inte behöver känna oro och rädsla. Många gånger är de farligaste situationerna för en kvinna som är utsatt för hot och/eller våld när hon hotar att lämna partnern. 

Låt inte partnern få kännedom om er kontakt. Det kan innebära fara för henne. 

Råd inte kvinnan att stanna kvar i ett förhållande där hot och/eller våld förekommer med tanke på barnen. Barn i sådana familjer far ofta själva mycket illa. 

Varför kan hon inte bara gå? 

Ibland kan omgivningen undra varför kvinnan inte bara lämnar mannen som skadar henne. Orsakerna till detta kan vara många. Ofta är kvinnan skräckslagen och känner sig svag och ensam eftersom mannen många gånger begränsar kvinnans umgänge. Kvinnan kan också känna skuld, då mannen många gånger säger att det är hennes fel att han blir arg och slåss. Om hon har barn är hon väldigt rädd att förlora dem. 

En annan orsak kan vara att hon för det mesta inte har pengar, men däremot står för mängder av lån. Många av männen skrämmer också kvinnorna så mycket att de inte vågar lämna honom. Skrämseltekniken kan t.ex. ta sig i uttryck genom att mannen slår sönder möbler eller annat, att han visar vapen, skadar husdjur, hotar att döda barnen etc. En del män hotar också med att ta livet av sig själv om kvinnan lämnar förhållandet. 

Männen kan också genom att be om en "sista chans" få sina kvinnor att stanna. Många gånger säger de att de aldrig mer ska slå eller hota kvinnan.