Årsmöte 2021

25:e mar 2021

Nu har årsmötet genomförts och en ny styrelse har blivit invald. Nedan kan du läsa lite om de nya styrelsemedlemmarna och varför de valt att engagera sig.

Ordförande, Rakel Göras: När jag bodde i Kanada så jobbade jag som volontär på ett akuthem för barn och unga och det är väl främst därifrån jag fick intresset. Åren gick och äntligen kändes det rätt i tiden att börja kolla runt vad det fanns för olika föreningar i min kommun, där jag skulle kunna medverka och hjälpa de som far illa. Det gör ont i mitt hjärta att denna problematik finns, våld och innebörden i det, i vårt samhälle och i världen över, därför känns det rätt idag att få vara med här och kunna bidra med det lilla.

Ledamot & vice ordförande, Åsa Brolin: Har själv ett 15 årigt bagage av våld i nära relation och när jag tog mig därifrån ville jag ge något tillbaka. Känner stor tacksamhet med det stödet jag fick. Jag började som jourkvinna och jobbade ideellt som det i sju år. Nu sitter jag i styrelsen på Kullan och hoppas kunna fortsätta stödja via det arbetet

Ledamot & sekreterare, Mariah Stenelaw: Jag brinner verkligen för våld i nära relationer, inte bara våld mot kvinnor, utan allt våld som förekommer i nära relationer. Därför har jag valt att engagera mig.

Ledamot & ekonomiansvarig, Susan Barker Sundberg: Mäns våld mot kvinnor måste upphöra. Som kvinna är det viktigt för mig att vara engagerad i dessa frågor. När vi engagerar oss kan vi få till en förändring. Jag tror på kvinnokraft!. I kvinnojouren Kullan träffar jag likasinnade; kvinnor som har liknande värderingar och som lägger ner sin själ och sitt hjärta i att skapa solidaritet och sammanhållning kvinnor emellan. Även om det går långsamt med förändringar så händer det faktiskt saker i samhället, vi får aldrig ge upp. Och det är så häftigt att vara en del av denna förändring!

Ledamot, Camilla Lundkvist: För det är ett viktigt arbete som vi alla behöver hjälpas åt med.