Årsmöte 2022

24:e mar 2022

Den 23 mars genomförde Kullan sitt årsmöte med 14 stycken deltagare. Styrelsen som valdes består av 5 ordinarie ledarmöten och 4 suppleanter, nedan kan du läsa mer om dem och varför de valt att engagera sig.

Rakel Göras, ordförande: När jag bodde i Kanada så jobbade jag som volontär på ett akuthem för barn och unga och det är väl främst därifrån jag fick intresset. Åren gick och äntligen kändes det rätt i tiden att börja kolla runt vad det fanns för olika föreningar i min kommun, där jag skulle kunna medverka och hjälpa de som far illa. Det gör ont i mitt hjärta att denna problematik finns, våld och innebörden i det, i vårt samhälle och i världen över, därför känns det rätt idag att få vara med här och kunna bidra med det lilla.

Lisskulla Annasdotter, ledamot: För mig har det betytt mycket från det att jag var ung, att kunna hjälpa utsatta. Det ligger mig varmt om hjärtat och genom mitt yrke som sköterska, via musiken och som tränare inom bowling har jag många gånger träffat på dem som behövt någon som finns där, någon som lyssnar, förstår och kan hjälpa. Har även själv farit illa och levt med våld i nära relation och tagit erfarenhet genom det. Så för mig känns det självklart och naturligt att vilja vara med och hjälpa och stödja.

Camilla Lundkvist, ledamot: För det är ett viktigt arbete som vi alla behöver hjälpas åt med

Annelie Nisser, ledamot: Jag känner att jag vill ägna min tid till något som gör nytta för andra. Kvinnojouren Kullan är en viktig organisation som hjälper utsatta kvinnor och jag hoppas kunna bidra till det. Våld i nära relation måste få ett stopp och dit är det en lång väg att gå men vi gör det tillsammans.

Mariah Stenelaw, ledamot: Jag brinner verkligen för frågor kring våld i nära relationer, inte bara våld mot kvinnor, utan allt våld som förekommer i nära relationer. Därför har jag valt att engagera mig.

 

Har du frågor till styrelsen, mejla till styrelsen@kullanskj.se