Om oss

Vi finns i Skåne och Blekinge

Kvinnozon består främst av ideellt arbetande medlemmar. Flera av medlemmarna är socionomer, handledare och psykoterapeuter med mångårig erfarenhet.

Kvinnozon är en del i föreningen Tandem

Föreningen Tandem startade sin verksamhet 2009 och är en ideell och religiöst obunden förening som arbetar nationellt och internationellt utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Föreningens övergripande mål är att minska våld i nära relationer samt öka den psykiska och fysiska hälsan i vårt samhälle och då speciellt utsatta grupper inklusive barn.