Stöd och hjälp

Förutom Kvinnozons stöd finns det andra organisationer som också ger stöd och råd. 

Unizon arbetar nationellt med våld i nära relationer. På deras hemsida hittar du mycket information och även direkt stöd.

Länk till Unizons hemsida

Kvinnofridslinjen erbjuder stöd dygnet runt via telefon.

Länk till Kvinnofridslinjens hemsida