Om oss

Kvinno- och tejjouren Pax är en ideell organisation som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.

Kvinnojouren Pax bildades 2015 och är partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningen drivs av en ideell styrelse och i jouren arbetar också en anställd verksamhetssamordnare och en projektanställd tjejjourssamordnare. 

2017 startade Pax även en tjejjour för att kunna stötta och stärka unga tjejer. 

Vi möter och stöttar de som identifierar sig som kvinnor och tjejer som på olika sätt upplevt övergrepp, våld, hot eller förtryck.

Anhöriga, vänner och myndighetspersoner som möter personer som utsatts för våld kan också ringa oss för rådgivning kring hur man kan stötta den som utsätts.

Föreningen bedriver även opinionsbildande arbete. Vi anordnar t ex föreläsningar, filmvisningar och manifestationer och besöker olika verksamheter för att informera om mäns våld mot kvinnor och jourens arbete.

Kvinnojouren Pax är medlemmar i Unizon, en riksorganisation som samlar 130 kvinno-, tjej- och ungdomsjourer i Sverige.