Att vara tillsammans med någon som inte mår bra

25:e jan 2021

Av anonym insändare, baserat på egna upplevelser:

Att bli kär är en fantastisk känsla. Kärleken kan komma oväntad, helt plötsligt finns det en annan person i ens liv, en helt ny trygghet. Det finns ofta en bild av hur kärleken ska vara, sprakande och vacker. Men det är inte alltid lätt att leva livet ihop med någon annan. Psykisk ohälsa är vanligt och tar sig i uttryck på olika sätt. Att leva i en relation med någon som lider av psykisk ohälsa är svårt och det är inte lätt att veta hur en bäst hanterar en sådan situation. Drogproblematik, dåligt samvete och en saknad av tillit blev vardag i flera år för mig när jag träffade min första kärlek. Jag levde på hoppet om att jag själv kunde fylla ett tomrum i honom och blev lika besviken på mig själv varje gång han fick ett återfall. Det tärde på min egen självkänsla och känslan av att bära ansvaret för en annan persons liv blev mer och mer påtaglig. Det är svårt att se någon man bryr sig om må dåligt, det är svårt att inse risken för att själv utveckla psykisk ohälsa och det kan vara ännu svårare att acceptera tankarna om att man för sin egen skull behöver lämna ett förhållande. Jag brottades med tankarna om vad som skulle kunna hända om jag valde att avsluta relationen. Det är viktigt att få dela med sig av tankarna, komma till insikt att en inte ansvarar för någon annans liv och få stöttning i det val en kan tänkas ställas inför. Både innan och efter en relation tar slut. Känslan av att tappa bort sig själv och sin egen vilja är läskig, men du kommer kunna hitta tillbaka och det finns en ljus framtid som väntar.