Skänk en gåva

Tjejjouren Siljan är en icke-vinstdrivande förening vilket innebär att verksamheten finansieras genom bidrag. Om du vill hjälpa till att stötta vår verksamhet kan du göra det genom att donera ett bidrag. Du donerar genom att skicka en summa till jourens Bankgironummer: 5736-2709 Tack för dina gåva!