Engagera dig

Är du intresserad av att vara en del av kvinno- och tjejjouren Vändela? Det krävs ingen förkunskap men du ska ha ett intresse för att hjälpa och vara ett stöd för de kvinnor som söker hjälp hos oss.

Alla som vill kan vara medlemmar i vår jour, både män och kvinnor. Ett medlemskap kan vara aktivt eller passivt. Du väljer om du vill vara aktiv eller passiv medlem. Att vara aktiv medlem innebär att på ideell basis ge av sin tid för att stötta och stärka utsatta kvinnor eller tjejer.

Hur blir jag volontär?
För att få arbeta med jourverksamheten måste man vara lugn, trygg och stabil i sig själv. Om du vill bli jourperson intervjuas du av erfarna medlemmar och därefter får du genomgå en grundutbildning som handlar om hur det är att arbeta i en jour.
Utbildningen anordnas av riksorganisationen Unizon och innehåller olika moment som bland annat behandla vad våld är, hur våld förekommer i praktiken men också ämnen som porr, tystnadsplikt och värdegrund tas upp i kursen.

Utåtriktad verksamhet
Utöver jourverksamhet arbetar vi proaktivt genom att sprida information om våld i nära relationer.

Detta gör vi genom att arrangera större föreläsningar för allmänheten, hålla öppna vändelaträffar där vi bjuder in lokala aktörer, verksamheter och myndigheter som får berätta om sin verksamhet samt delta i olika evenemang och aktiviteter.

Vi åker efter förfrågan, och i mån av möjlighet, ut till myndigheter, skolor och fritidsgårdar och informerar.
Vid större event på stan ser vi till att synas i våra profilkläder i folkvimlet. Det ger fina tillfällen till samtal och räcka över ett visitkort!

Kontakta oss så berättar vi mer!