Call to action

Börjar:

06:e maj 12:00 2021 datumet har passerat

Den 6 maj debatteras mäns våld mot kvinnor i riksdagen med anledning av den kraftiga vågen av mäns dödlig våld mot kvinnor. Utöver de som dödas finns det tusentals kvinnor som riskerar att dö och som måste kämpa i en uppförsbacke för att lämna sin förövare och hitta trygghet för sig och sina barn. Kvinnor som behöver, nekas många gånger möjlighet att flytta till en annan kommun då det innebär en kostnad för den nya kommunen. Vi som samhälle måste göra det lättare att komma ifrån en våldsverkare med livet i behåll.

Vi vill särskilt lyfta fram viktiga aspekter som gör det svårt för våldsutsatta kvinnor och barn att lämna våldet. Nummer 1 är bostadsfrågan. Våldsutsatta behöver bostad och möjlighet att själva välja var de känner sig trygga efter skydd och stöd av kvinnojourer. Skapa möjligheter för våldsutsatta kvinnor på flykt från våld att byta kommun
- Ge kommuner statligt bidrag för varje kvinna de tar emot.
-Ge förtur till våldsutsatta kvinnor och barn. Barn som av olika anledningar int ekan bo kvar i sin hemmamiljö har rätt till skydd och stöd från staten, samt rätt till ett alternativt hem.
-Rädda liv med öronmärkta pengar till kommuner och kvinnojourer.

Därför har vi på Agera kvinnojour tillsammans med @kvinnojourensigtuna @jarfallakvinnojour.se @sollentunakvinnojour @mivida_vasby
startat:
#hurskahonlämnavåldet