För dig som arbetar inom socialtjänsten

Agera kvinnojour tillhör riksförbundet Unizon och bedrivs av personer med lång erfarenhet och kunskap om våld i nära relationer. För mer information kontakta oss via hemsidan eller på vår jourtelefon 08-27 90 80.

Skyddat boende

Agera kvinnojour erbjudet skyddat boende. Läs mer här om just vårt boende.

Skyddat boende
Hur vi arbetar med barn

På Agera kvinnojour är barnen viktiga för oss. Ett starkt barnperspektiv ska genomsyra allt vi gör. Det kan handla om allt från den fysiska miljön vi skapar för barnen i vårt skyddat boende till den psykosociala miljön.

Hur vi arbetar med barn
Jourtelefon

Till vårt journummer kan alla ringa, du som behöver prata och du som arbetar för socialtjänsten eller liknande.

Jourtelefon och stödchatt
Samtalsmottagning

På vår samtalsmottagning erbjuder vi stödsamtal till alla som är utsatta för våld, kränkningar eller hot i en nära relation. Läs mer här!

Samtalsmottagning