Vad är våld

Våld är varje handling som skadar, smärtar, skrämmer eller kränker en person. En handling som får den person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill (Isdal, 2001).

Kunskapsbank

Läs mer här om vad våld är och olika uttryck som våld kan ta.

Kunskapsbank
Särskilt utsatta grupper

Att utsättas för våld kan vara en traumatisk upplevelse för vem som helst. Hindren och behoven kan kan bli ännu mer komplicerade eller större om man tillhör en särskild utsatt grupp.

Särskilt utsatta grupper