Anmält våld mot kvinnor ökar: ”Allvarliga saker som kommer fram”

22:e jun 2020

Antalet anmälda fall av misshandel och våldtäkt av kvinnor har blivit fler jämfört med förra året. Paraplyorganisationen Unizon ser också att de utsatta kvinnorna drabbas ännu värre under pandemin. Nu har flera kvinnojourer erbjudit chattar där kvinnor hört av sig under pågående våld. – Det är allvarliga saker som kommer fram, säger Rebecka Andersson, generalsekreterare på Unizon.

Artikel i SVT nyheter 22 juni 2020: Enligt Unizon, som samlar 130 kvinno- och tjejjourer, drabbas de våldsutsatta kvinnorna ännu mer under kriser som coronapandemin då fler jobbar hemma och isolerar sig. För att möta upp behovet satsade Unizon och de anslutna kvinnojourerna i våras på att starta upp chattar. Totalt har ett 20-tal kvinnojourer erbjudit kvinnor att höra av sig via en chatt – och där har utsatta kvinnor hört av sig under pågående våld.

– Det kan hjälpa i många situationer för du kan ta kontakt utan du berättar att du chattar med en kvinnojour. Kvinnorna kan göra det i en trygghet i större utsträckning, man behöver inte ringa så att det hörs , säger Rebecka Andersson, generalsekreterare på Unizon, till SVT Nyheter.

Vad är det som kommer fram i chattarna?

– Det är allvarliga saker som kommer fram. Mycket grovt våld och vi kopplar ihop det med att kvinnorna är mer hemma tillsammans med männen. 

Startade chatt

En av kvinnojourerna som erbjudit kvinnor att chatta är kvinnojouren i Solna.

– I chatten upplever jag, i ännu högre utsträckning, att det är en första kontakt kvinnor tar. Ofta är det så att man aldrig berättat för någon om våldet och inte sökt hjälp tidigare. Kvinnorna vill veta vad de kan göra i den här situationen, säger Bridgett Stehag, verksamhetchef på kvinnojouren.

Ökat brott mot kvinnor

Enligt siffror från Brottsförebyggande rådet (Brå) anmäldes det 14 100 misshandelsbrott mot kvinnor under första halvåret. Det är en ökning med fyra procent jämfört med samma tidpunkt förra året och 82 procent av de anmälda brotten begicks av en för brottsoffret bekant person. Vad gäller våldtäkter är det också en ökning. Totalt anmäldes 3 850 brott mot kvinnor och flickor, vilket var en ökning med tre procent.

Men trots ökningen upplevde flera kvinnojourer en minskning av antal utsatta kvinnor som sökte sig till dem i vår.

– Vi tror att det finns ett stort mörkertal, och det finns alltid så vad gäller våld. Men jag tror det är speciellt stort nu under coronapandemin med den isoleringen som varit, säger Bridgett Stehag och fortsätter:

– För som våld fungerar så är isoleringen en sådan stor faktor. Våldet kan då fortsätta och det är ofta en strategi som förövaren har att isolera offret.