Hur vi arbetar med barn

På Agera kvinnojour är barnen viktiga för oss. Ett starkt barnperspektiv ska genomsyra allt vi gör. Det kan handla om allt från den fysiska miljön vi skapar för barnen i vårt skyddat boende till den psykosociala miljön. Alla barn som kommer till vårt skyddat boende får en egen kontaktperson och regelbundna stödsamtal. Barnen får även pedagogisk verksamhet vissa tider för att främja en meningsfull vardag och de får se sina mammor få stöd också.

Pappa gjorde nåt läskigt!

Våld skadar alla som blir utsatta, även barnen och deras relation till sin mamma. En har varit skrämmande och en har varit skrämd. En har kontrollerat och en har varit kontrollerad. Mammorna och barnen som kommer till oss får stöd i att reparera relationen även de emellan, att läka tillsammans. Därför arbetar vi traumafokuserad och anknytningsbaserad. Även relationen mellan syskon kan behöva stöd i att läka. Ofta har man inte pratat om våldet med varandra i familjen och man kan ha upplevt det på väldigt olika sätt och reagerat på olika sätt.

De som arbetar hos oss med barnen har hög kompetens och mångårig erfarenhet av behandling av våldsutsatta barn och deras föräldrar.

Vi har även möjlighet att arbeta på uppdrag av socialtjänsten vad gäller traumafokuserat stöd till barn som har utsatts för eller upplevt våld.

Kontakta oss för mer information om hur vi kan arbeta på uppdrag i vår extern samtalsmottagning.

 

Agera Kvinnojour- Telefonjour för dig som behöver råd och stöd, för dig som arbetar för socialtjänsten eller annan myndighet.

Agera

Kvinnojour

Kurator