Absurt att torskar lättare får stöd än deras offer

18:e maj 2020

Paolo Roberto börjar dagen med löpning och sedan terapi för att ta tag i sina demoner. Offren för prostitution och människohandel har en helt annan verklighet. Stödverksamheter för offren nedmonteras, offren har få ställen att vända sig till och möts sedan av långa väntetider, skriver bland andra Ida Östensson och Gabriella Kärnekull Wolfe.

Debattartikel i Expressen 18 maj 2020. 

I coronapandemins spår ökar antalet kvinnor och barn som blir offer för sexhandel och övergrepp. Polis och myndigheter larmar om att sexannonserna ökar och allt fler barn utnyttjas och att övergreppen sprids på nätet, barn med en snittålder på sex år. När skolor, elevhälsa och socialtjänster stänger ner eller begränsas växer den mentala ohälsan bland de som är utsatta, vilket hallickar, porrproducenter och människohandlare utnyttjar. De som själva säljer sex rapporterar också om att utsattheten och riskerna ökar till följd av pandemin.

Just nu har alla en åsikt om sexköp i och med torsdagens razzia på Östermalm där Roberto greps. Men redan innan helgen kunde vi genom medierapporteringen läsa om olika initiativ från samhället för att motverka detta genom att ge stöd och behandling till förövare. 

Insatser för förövarna

En av insatserna kommer från Karolinska institutet vars studie syftar till att fånga upp män och förhindra fortsatt kriminellt beteende genom att söka upp dem på de nätforum där de befinner sig. Den 14 april publicerades också en artikel i GP om mottagningen KAST – köpare av sexuella tjänster. I artikeln kan en läsa att hela behandlingen i de flesta fall tar omkring två år och följs sedan upp efter några månader. Köparna har möjlighet att vara anonyma.

Initiativ med fokus på förövarna är viktiga och nödvändiga, inte bara för att förhindra enskilda män från att begå ytterligare brott, utan också för att kunna analysera beteendemönster, och för att bättre förstå hur man ska hantera denna typ av brott och skydda offren. Och självklart för att hålla förövarna ansvariga för sina kriminella handlingar.

Offren sviks

För offren ser det inte lika ljust ut. Mikamottagningen, en stödverksamhet för personer med erfarenhet av prostitution och sexuellt självskadebeteende, får efter beslut från socialnämnden i Stockholm enbart erbjuda kortvarigt stöd men inte långvarig terapi. Beslutet innebär även minskade möjligheter att söka stöd anonymt och att målgruppen begränsas till personer från 18 år och uppåt. Till följd av beslutet sade fem av sex anställda upp sig i protest. 

I Sverige finns i dag fyra KAST-mottagningar, drivna i kommunal regi, som stöttar män som vill sluta med sitt kriminella beteende. Samtidigt finns endast tre mottagningar i Sverige som drivs i kommunal regi med särskilt fokus på att ge stöd och vård till deras offer. När det gäller barn som utsatts för sexuell exploatering så finns det ingen offentlig specialistmottagning att tillgå.

Inför porrkritik i skolan

Mot bakgrund av detta kräver vi att:

1. alla som utsätts inom prostitution, pornografi och människohandel - barn som vuxna - ska prioriteras i vårdkedjan

2. det ska finnas ålders- och individanpassade och uttalat specialiserade mottagningar med fast offentligt stöd 

3. dessa målgrupper ska få den behandling som behövs under den tid som krävs

4. det införs porrkritiska samtal i skolan, både för att förebygga pojkars konsumtion av pornografi men även för att unga tjejer inte ska luras in i denna cyniska industri.

Slutligen: Stödet till förövare kan aldrig vara överordnat, mer prioriterat eller mer resurssatt än stödet till dess offer. Inget annat är värdigt Sverige som nyligen har gjort barnkonventionen till lag och som ses som ett föregångsland i prostitutionsfrågan. 

Av Ida Östensson

Chef för kommunikation och påverkan Child10

Gabriella Kärnekull Wolfe

Grundare #intedinhora

Olga Persson

Förbundsordförande Unizon

Paulina Bengtsson

Grundare och samordnare Novahuset 

Malin Roux Johansson

Generalsekreterare Realstars

Zandra Kanakaris

Generalsekreterare 1000Möjligheter som driver verksamheten Ellencentret

Emma Cotterill

Ordförande Plattformen Civila Sverige mot Människohandel

Sara Damber

Grundare Child10

Jacob Flärdh

Generalsekreterare Child10

Elise Thoen

Programansvarig Child10

Bea Nygårds

Event- och föreläsningsansvarig #intedinhora

Shelley Floryd

Sociala medier-ansvarig #intedinhora

Anna Sander och Josephe Appelqvist

Grundare Talita

Ulrika Persson

Grundare och ordförande Alltid Sedd