Våra sakfrågor

Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem. Tusentals kvinnor och barn söker skydd på landets kvinnojourer varje år. Varje dag begås runt 100 våldtäkter. Vart tionde barn tvingas uppleva pappas våld mot mamma. Över hela världen är mäns våld ett hinder för kvinnor och barns mänskliga rättigheter. Här kan du läsa Unizons ståndpunkter och fördjupande texter om våra sakfrågor.

Unizons politiska krav

Läs mer om Unizons politiska krav för kvinnors och flickors trygghet.

Läs mer här
Våra medlemsjourer

Unizon samlar över 130 fantastiska kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer. Jourerna arbetar med att stötta och skydda kvinnor och barn, förebygga mäns och killars våld och att lyfta kvinnors och barns röster och erfarenheter av mäns våld i politiskt påverkansarbete. Unizon och jourerna är demokratiska organisationer med över 40 års erfarenhet som samhällets skyddsnät för kvinnor och barn som utsätts för våld. Vi är inte i välfärden för att göra vinst, den enda vinst vi skapar är samhällsvinst.

Våra jourer