Att motverka porr förebygger sexuellt våld

23:e feb 2018

Opinionen växer i en allt hetare valfråga: att begränsa porren och de sexuella övergrepp den visar och inspirerar till. Skolorna är en självklar arena för ett sådant arbete, en plats där trygghet och jämställdhet ska råda. I ljuset av metoo är det omöjligt att blunda för porrens centrala roll i killars och mäns sexuella våld.

Det som krävs är ett helhetsarbete mot porrens påverkan på våra barn. Trycket ökar från alla håll och det går fort. Föräldrar har startat uppropet #porrfribarndom, som på kort tid fått närmare 25 000 underskrifter.

Kvinnorörelsen, barnrättsorganisationer, akutmottagningen för våldtagna kvinnor och barnens eget metoo-upprop #tystiklassen är några av de som lyfter det akuta behovet av att motverka porrens skadeverkningar. Flera ministrar och partiledare har själva uppmärksammat porrens kopplingar till sexuella övergrepp, däribland Margot Wallström (S), Gustav Fridolin (MP) och Ebba Busch-Thor (KD). 

Unizon kräver ett helhetsarbete på landets skolor, där arbetet mot porr måste vara del av ett större arbete för att förebygga, motverka och hantera killars sexuella övergrepp mot tjejer.
Elever och skolpersonal ska kunna hänvisa till en policy om någon tittar på pornografi i skolan. Fler skolor måste tillämpa filter som blockerar porr på datorer, ipads och trådlösa nätverk. All personal ska ha en rutin för att tala om pornografi som en form av mäns våld mot kvinnor och sex- och samlevnadsundervisningen ska ha ett kunskapsunderbyggt och kritiskt förhållningssätt till porr.

Organisationen RFSU har under lång tid haft en stor påverkan på politiken för sex- och samlevnadsundervisning, trots att de relativiserar och förminskar porrens skadeverkningar på barn och unga. Våra 140 kvinnojourer och tjejjourer vet allt för väl att grunden för en fri och positiv sexualitet är frihet från mäns sexuella övergrepp, inklusive porr. Ett formaliserat och långsiktigt samarbete med den lokala kvinno- eller tjejjouren är en bra början för skolor som vill inleda en sex- och samlevnadsundervisning som på riktigt förebygger sexuella övergrepp.  

Samtidigt måste lagstiftningen anpassas så att den blir teknikneutral och begränsar spridningen av porr på internet. Utanför internet finns sedan länge ett barnskydd: porrfilmer sänds efter vissa tider och porrtidningar placeras utom synhåll för barn. Storbritannien har precis genomfört en lagändring där kommersiella porrsajter tvingas kontrollera besökares ålder med hjälp av tekniska lösningar motsvarande Bank-ID.  Kravet gäller oavsett i vilket land porrsajten är baserad.

I Storbritannien har de stora internetleverantörerna förinstallerade filter som blockerar porrsajter. Detsamma gäller mobilabonnemang. Företagen sätter helt enkelt barnrättsperspektivet främst och utgår ifrån att användaren är ett barn istället för tvärtom. Den som är över 18 år och vill ta del av filmade sexuella övergrepp på kvinnor kan häva blockeringen. Också wi-fi på offentliga platser, t.ex. inom kommuner och i kollektivtrafiken, har porrfilter. Skolorna är naturligtvis porrfria. 

Det finns mycket kvar att göra i Sverige. Regeringen bör tillsätta en statlig utredning kring porrens skadeverkningar och hur spridningen av pornografi kan begränsas. Tills vidare finns det mycket enskilda kommuner och skolor kan göra redan idag. Våra barn är värda en porrfri barndom och framtid.

 

Zandra Kanakaris, förbundsordförande Unizon
Olga Persson, generalsekreterare Unizon 

Publicerad i Morgonbris, 23 februari 2018.