”Ban Ki-moon, ta tag i skurkstaterna!”

30:e mar 2016

”Att medlemsstater som aktivt bidrar till brott mot de mänskliga rättigheterna ska få delta i världssamfundets arbete och styrning på samma villkor som länder som efterlever principerna är absurt och därmed oacceptabelt”, skriver Unizon tillsammans med Varken hora eller kuvad, Sveriges Kvinnolobby, S-kvinnor, Liberala Kvinnor och Humanisterna.

Frihetsälskande människor världen över betraktar FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948 som en milstolpe i mänsklighetens historia. Trettio år senare enades FN även om Kvinnokonventionen, CEDAW.

Att det finns universella grundprinciper som alla stater ska leva upp till ger oss hopp om en bättre framtid för världen. Samtidigt måste man granska alla stater för att undersöka hur de i praktiken lever upp till de principer de har ställt sig bakom.

Ingen stat är perfekt i denna angelägna strävan, men när vissa stater går att man går på tvärs mot principerna, ibland till och med stöd i nationell lagstiftning, har vi ett problem som skadar hela världssamfundets anseende. Åtgärder behövs, anser vi.  

Vi vill särskilt uppmärksamma problemet med det våld som riktas mot miljontals unga kvinnor världen över, mot kvinnor som saknar rätten till sina egna kroppar och rätten att själva få välja sina kärlekspartners.  

Sverige skakades år 2002 av nyheten att en far hade, bokstavligen, avrättat sin dotter därför att hon hade haft vad han ansåg vara en otillåten kärleksrelation.

Dottern hette Fadime Sahindal, en känd kvinnorättsaktivist som med exceptionellt mod och under dödshot kämpade mot förtryck och våld i hederns namn. Hennes far dömdes till livstids fängelse. 

En annan ung svensk kvinna, Pela Atroshi, mördades också av sin far. Men det mordet skedde vid ett besök i Irak. Fadern fick där inget fängelsestraff. Hans handlande ansågs vara ett legitimt försvar av familjens heder. 

Det sistnämnda exemplet illustrerar det problem vi vill ta upp. I vissa länder är brott mot de mänskliga rättigheterna fullt lagliga. Därför anser vi att FN måste agera.

En rad exempel på liknande brott mot FN:s mänskliga rättigheter som legitimeras av nationell lagstiftning kan ges. I flera länder är det förbjudet att ha kärleksrelationer utan att gifta sig.

De som bryter mot kyskhetslagen kan straffas eller avrättas. Flera länder har livshotande lagar mot homosexuell kärlek, andra accepterar eller till och med uppmuntrar barnäktenskap.

Enligt Amnesty Internationals rapporter har det till exempel hänt att en tolvårig flicka dött efter bröllopsnattens våldtäkt, utförd av en över femtio år gammal man som lagenligt hade gift sig med flickan.

Detta är ett mord och kan också ses som pedofili med lagens stöd. I flera länder kan en man som våldtagit en kvinna erbjuda offret äktenskap och därmed komma undan straff.

Den våldtagna kvinnan tvingas leva med den som misshandlat henne som ett resultat av en ”överenskommelse” som hennes familj tvingas godta. 

Att flera av FN:s medlemsländer i nationell lagstiftning legitimerar brott mot de mänskliga rättigheterna borde inte längre accepteras. Vi förslår att FN agerar resolut utan att dröja flera decennier till.

Generalsekreteraren bör som ett första steg tillsätta en kommitté som får till uppgift att inventera förekomsten av nationella lagar som strider mot de mänskliga rättigheterna. En seriös varning bör sedan riktas mot de stater där det förekommer. 

Om reformer uteblir bör berörda stater berövas rösträtten i generalförsamlingen. De ska endast få delta som observatörer så länge deras lagstiftning inte är i överensstämmelse med FN:s mänskliga rättigheter.

Att medlemsstater som aktivt bidrar till brott mot de mänskliga rättigheterna ska få delta i världssamfundets arbete och styrning på samma villkor som länder som efterlever principerna är absurt och därmed oacceptabelt.  

Herr generalsekreterare, vi ser fram mot Ert svar! 

 

Amineh Kakabaveh, ordförande,Varken Hora eller Kuvad
Zandra Kanakaris, Förbundsordförande Unizon
Olga Persson Generalsekreterare Unizon
Carina Ohlsson, ordförande S-Kvinnor
Gulan Avci, ordförande, Liberala- Kvinnor
Clara Berglund, generalsekreterare Sveriges Kvinnolobby
Christer Sturmark, ordf. Humanisterna

Debattartikel på SVT Opinion 30 mars 2016