Fyra förslag mot hemlöshet för våldsutsatta kvinnor

02:e sep 2014

I en debattartikeln publicerades i SvD Brännpunkt 2 september 2014 föreslår Sollentuna kvinnojour fyra åtgärder för att hantera den typ av hemlöshet som drabbar våldsutsatta kvinnor och deras barn.

  • Behandla frågan om permanent bostad för våldsutsatta kvinnor som en välfärdsfråga.
  • Sätt särskilt fokus på våldsutsatta kvinnor och barn i en nationell strategi mot hemlöshet. Ge länsstyrelserna samordningsansvar med ett särskilt uppdrag.
  • Bostadsfrågan ska inte reduceras till en socialtjänstfråga. Hemlöshet för våldsutsatta kvinnor måste lyftas upp strategiskt på kommunledningsnivå.
  • Ställ högre krav på de kommunala bostadsbolagen och bygg fler billiga hyresrätter som kan tillgodose behov för resurssvaga grupper på bostadsmarknaden.

Läs hela artikeln och förslagen i sin helhet: Våldsutsatta kvinnor flyr rakt ut i hemlöshet.

 

Debattartikeln publicerades i SvD Brännpunkt 2 september 2014