”Gör sex och samlevnad till obligatoriskt ämne”

21:e okt 2020

Undervisning kan inte hänga på enstaka eldsjälar. För att sex och relationer ska tas upp likvärdigt på alla skolor krävs att det blir ett enskilt ämne som är obligatoriskt. Det skriver flera debattörer.

 

Debattartikel i SvD 21 oktober 2020. 

Under hösten har medierna rapporterat om barns utsatthet för pornografi och hur den påverkar deras mående och beteende. Killar beskriver hur de introducerats för våldsporr redan som nioåringar och hur de blir avtrubbade och söker mer extremt innehåll. Tjejer söker sig till ungdomsmottagningar för samlagssmärtor och berättar att de pressas att ställa upp på ”hårt sex”.

Regeringen har efter detta beslutat att alla lärare ska utbildas i sex- och samlevnad från och med nästa höst. Det är ett utmärkt initiativ då goda ämneskunskaper är en förutsättning för att kunna bedriva kvalitativ undervisning i ämnet. Samtidigt finns det risk att åtgärden blir ett slag i luften om det inte samtidigt tas ett nytt grepp om hur sex- och samlevnadsundervisningen ska organiseras i skolan.

I dag bedrivs sex- och samlevnadsundervisningen ämnesintegrerat, det vill säga den ingår i flera kurser och ämnen i stället för att vara ett eget ämne. Tanken med detta har varit att frågor om sex och samlevnad ska tas upp i olika delar av undervisningen då frågorna berör alltifrån biologi till samhällsvetenskapliga ämnen och frågeställningar. I praktiken har detta dock lett till en otydlig ansvarsfördelning och att uppdraget att undervisa i sex och samlevnad ofta fallit mellan stolarna.

När Skolinspektionen 2018 granskade sex- och samlevnadsundervisningen i Sverige framkom stora brister. Många lärare känner sig osäkra inför att undervisa i ämnet, och det delade ansvaret gör att det finns stor risk att det inte tas upp alls. Ofta saknas en överblick på skolorna om vad som görs och det blir i praktiken svårt att veta om eleverna verkligen fått en sex- och samlevnadsundervisning som svarar mot kursplanerna.

Regeringens nya beslut om att alla lärare ska utbildas i sex och relationer kan avhjälpa problemet med lärares osäkerhet inför ämnet. Men så länge det finns en otydlighet kring vem som ansvarar för undervisningen och det inte finns några kunskapskrav kopplade till ämnet är risken stor att det fortsatt kommer att falla på enstaka eldsjälar att se till att undervisningen bedrivs.

För att sex och relationer ska tas upp likvärdigt på alla skolor i hela landet krävs att det blir ett enskilt ämne som är obligatoriskt. Detta i kombination med tydliga kunskapskrav och möjlighet till kontinuerlig fortbildning i frågan för lärare skulle innebära en kvalitetssäkring av undervisningen och en större likvärdighet mellan skolor.

Sveriges Kvinnolobby lanserar i dag plattformen sexochrelationer.se med ett nytt utbildningsmaterial i sex och samlevnad för grundskolan. Materialet utgår ifrån ett tydligt jämställdhets- och våldsförebyggande perspektiv. Det tar bland annat upp frågor kring samtycke, sexuella trakasserier, hedersrelaterat våld och förtryck och inte minst porrkritik, som efterfrågats av många under höstens debatt.

Vi är stolta över att kunna presentera materialet och vi vet att det finns en stor efterfrågan. Men hur mycket material som än tas fram av experter på jämställdhet och sexuellt våld så behövs en större tydlighet i hur frågan ska tas upp i undervisningen. Det kan inte fortsatt falla på eldsjälar inom skolan att se till att elever får kunskap och stöd i, för deras utveckling, centrala frågor om sex och relationer. Alla barn har rätt till en kvalitetssäkrad och likvärdig undervisning i ämnet oavsett var eller vilken skola man går i.

Att säkerställa en bra och likvärdig sex- och samlevnadsundervisning i skolan kommer inte lösa alla problem men är helt grundläggande för att ge unga människor en vägledning till ömsesidigt sex och ett gott samliv.

Clara Berglund
generalsekreterare Sveriges Kvinnolobby
Meghan Donevan
initiativtagare och projektledare Reality Check
Ida Karseland
medgrundare SNAF – Sexualkunskapen ni aldrig fick
Olga Persson
ordförande Unizon