Inför kvinnohat som grund för hatbrott

13:e apr 2019

Förra fredagen presenterade regeringen en välkommen satsning mot den grova organiserade brottsligheten och mot attacker mot poliser och räddningstjänst, så kallad blåljuspersonal. Satsningen ska mobilisera hela samhället för att motverka brottens orsaker och bygga ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. Unizon kräver nu en likadan satsning mot mäns grova brottslighet som drabbar kvinnor.

Enligt den officiella kriminalstatistiken från Brottsförebyggande rådet har det dödliga våldet mot kvinnor mer än fördubblats på ett år. Förra året dödades 22 kvinnor av män de hade eller hade haft en relation med, jämfört med 10 kvinnor år 2017.

Utöver dessa kvinnor tillkommer alla de som dör senare till följd av de fysiska och psykiska skadorna som våldsutövande män åsamkat dem. Nu uppmanar Unizon hela samhället att dra i nödbromsen, vi kräver kraftfulla satsningar för rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och civilsamhället.

Unizons kvinno- tjej- och ungdomsjourer runt om i Sverige finns i vardagen för alla vuxna och barn som är utsatta för mäns våld och vi mobiliserar nu för att utveckla vårt arbete, sprida vår kunskap och driva politiken framåt ännu mer. 2018 togs 108 000 kontakter med våra medlemsjourer, mestadels från kvinnor och flickor. Det är en markant ökning från tidigare år som visar hur stort samhällsproblemet mäns våld mot kvinnor är.

Status Sverige 2018:

 • Dödligt våld mot kvinnor/flickor: 33 fall, en ökning med 6 fall jämfört med 2017
 • Dödligt våld mot män/pojkar: 75 fall, en minskning med 11 fall jämfört med 2017
 • Misshandelsbrott mot kvinnor över 18 år: 28 700, ökning med 3 procent
 • Misshandelsbrott mot män över 18 år: 30 700, minskning med 6 procent
 • Anmälda våldtäkter: 7 960 fall, en ökning med 8 procent
 • Antalet anmälda våldtäkter mot kvinnor 18 år eller äldre: 4 270 anmälda brott, en ökning med 6 procent
 • Antalet anmälda våldtäkter mot män 18 år eller äldre: 193, minskning med 7 procent

Mer än var tredje ung tjej/kvinna (34,4 procent) mellan 16 och 24 år uppgav att hon utsattes för sexualbrott under det senaste året, i Brottsförebyggande rådets (Brå) Nationella Trygghetsundersökning (NTU).

Brå:s statistik visar också att av de anmälda misshandelsbrotten mot vuxna (18 år eller äldre) 2018 var 48 procent riktade mot kvinnor och 52 procent mot män. Den gamla sanningen att män som grupp är mycket mer utsatta för våld än kvinnor börjar naggas i kanten. Den övervägande majoriteten förövare i alla dessa fall är män.

Alla de 33 kvinnor som mördades förra året, varav 22 mördades av en manlig partner eller ex-partner, är någons dotter, syster, kollega och vän men framförallt är hon en människa i sin egen rätt.

En kvinna strypt i sin egen säng i lägenheten där hennes femåring ligger och sover i rummet bredvid borde generera samma kraftfulla politiska satsningar som en man skjuten på gatan av en annan man.

Satsningarna på den grova organiserade brottsligheten är nödvändiga, det finns ingen tvekan om det. Mäns grova brottslighet som drabbar kvinnor, våldtäkter, mord och misshandel, kräver samma status, resurser och engagemang och måste tas på samma allvar.

Kvinnor över hela Sverige arbetar varje dag för att rädda kvinnors liv och kräver nu att regeringen tillsätter ett paket av åtgärder som involverar hela samhället för att stoppa män från att mörda kvinnor.

Här är våra krav:

 1. Alla myndigheter, rättsväsendet, hälso- och sjukvården och socialtjänsten måste få ett tydligt uppdrag att bryta den uppåtgående mordkurvan. Vi måste hitta männen i tid, förhindra att de kan fortsätta utöva våld och hålla förövare ansvariga för sina brott.
 2. Mäns dödande av kvinnor ska definieras som femicide och motivet kvinnohat måste innebära straffskärpning.
 3. Inför kvinnohat som grund för hatbrott: om ett motiv för brottet har varit att kränka personen på grund av att hon är kvinna ska brottet klassas som hatbrott, vilket innebär en straffskärpning, särskild statistikföring och utbildning för hela rättskedjan.
 4. Ett tydligt ledarskap, utökade resurser och statushöjning för de poliser som arbetar med mäns våld mot kvinnor och barn.
 5. Förstärkt grundutbildning och fortbildning om alla former av våld, hur våld påverkar den som utsätts och de som arbetar med våldsfrågor och hur polisen kan rikta insatser mot förövare.
 6. Förbättrade rutiner vid anmälan. Alla kvinnor måste få ett målsägandebiträde och polisen bör arbeta snabbt med att säkra bevis och hålla förhör på en plats där kvinnan känner sig trygg. Polisen måste erbjuda ett omfattande personskydd och brottsofferstöd, till exempel genom samarbete med kvinnojourer.
 7. Fokusera på förövaren. Vi vill se ett förstärkt och förbättrat arbete med männen som utövar våld, hotar och våldtar. Ingen kvinna ska bli misshandlad, hotad, förföljd eller våldtagen utan att riktade åtgärder sätts in mot förövaren.
 8. Använd lagrummet som finns i fridskränkningsbrotten. Varför ser vi inte en ökning av domar för grov kvinnofridskränkning sedan skadegörelse och överträdelser av kontaktförbud lades till i brottskatalogen 2013?

Mäns våld mot kvinnor är ingen ostoppbar naturkatastrof. Unizon kräver en nollvision för mäns dödande och våld mot kvinnor. Hela samhället måste nu dra i nödbromsen och tillsätta alla tillgängliga åtgärder för att inte en enda kvinna till ska dödas.

Zandra Kanakaris, förbundsordförande Unizon
Olga Persson, Generalsekreterare Unizon

Publicerad i Aftonbladet 20190413.