”Krafttag krävs mot unga killars våld mot tjejer”

15:e maj 2019

Mäns våld mot kvinnor är allvarliga brott och ett politiskt mål i Sverige är att våldet ska upphöra. Trots detta har det gjorts förvånansvärt få satsningar på en av de viktigaste förebyggande åtgärderna: att motverka unga mäns och killars våld mot tjejer. Det skriver Zandra Kanakaris och Olga Persson, Unizon.

Publicerad i SvD Debatt, 20190515

Idag är det två år sedan 19-åriga Tova Moberg hittades mördad av sin expojkvän, efter att han under lång tid förföljt, hotat, kränkt och misshandlat henne. Det som aldrig får hända, hände.

Många har fortfarande uppfattningen att den som blir utsatt för våld i en relation är en vuxen kvinna som bor ihop med en man, kanske har dom barn tillsammans. Så är det visserligen i många av fallen, men det kan lika gärna vara en 16-årig tjej som blir utsatt av sin jämnåriga pojkvän. Enligt BRÅ har nästan var fjärde ung tjej utsatts för ett brott i sin relation. Det våld Tova Moberg utsattes för, och många tjejer med henne utsätts för idag, är precis lika grovt och farligt som i vuxnas relationer. Men det tas sällan på lika stort allvar. Okunskap om förekomsten och gamla föreställningar om att ungas relationer är ”stormiga”, att ”svartsjuka” är ofarligt när man är ung och att ”han gör så för att han är så kär i dig” lever fortfarande kvar och blir ett hinder, både i arbetet med att motverka våldet och för de unga själva när de försöker berätta för vuxenvärlden om våldet.

Tjej- och ungdomsjourerna runtom i Sverige har under många år mött unga tjejer utsatta för killars våld. I februari öppnade ungarelationer.se – en stödplattform för att motverka våld i ungas relationer dit både utsatta, förövare och kompisar kan vända sig. Under de första tre månaderna har sajten haft mer än 90 000 besökare och fler än 1 900 kontakter i chatten som är öppen några timmar varje kväll. Behovet är uppenbarligen stort och mönstret i kontakterna är tydligt; det handlar i stort om killars våld mot tjejer, det är ofta olika typer av våld inblandat och de allra flesta som hör av sig är under 18 år – alltså barn.

Det handlar om den 15-åriga tjejen som blir kontrollerad av sin kille genom ständiga sms eller appar där han kan följa hennes varje steg. Eller den 17-åriga tjejen som utsätts för sexuellt våld och dödshotas när hon försöker lämna sin två år äldre pojkvän. Eller den 16 år gamla tjejen som tvingas göra saker som hennes jämnåriga kille sett på porr och varje dag får höra hur värdelös, äcklig och ful hon är. Dessa killar blir vuxna en dag. De flesta män som utövar våld börjar inte plötsligt slå någon från ingenstans i vuxen ålder. Beteenden präglade av makt och kontroll har förekommit långt tidigare och kan samhället fånga upp dem tidigt och markera med tydliga konsekvenser och insatser så kan mycket lidande – och förhoppningsvis fortsatt våldsutövande – förhindras.

Det sjätte jämställdhetspolitiska målet är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Då krävs det krafttag och ordentliga satsningar på att motverka killars våld mot tjejer. Vi efterlyser därför att:

  • satsningar på killars våld mot tjejer i relationer, både när det gäller prevention och stöd, måste få kosta på samma sätt som när det gäller vuxna
  • killars våld mot tjejer ska alltid inkluderas och särskilt lyftas i arbete, policys och strategier som berör frågan om mäns våld mot kvinnor
  • rutinmässigt ställa tydliga frågor om våld till alla unga inom både hälso- och sjukvården och elevhälsovården
  • identifiera unga förövare i tid, dels genom att även fråga om våldsutövande i mötet med unga, dels genom att utöka arbetet med förövare av våld i relationer till att även inkludera de som är under 18 år.
  • rättsväsendet måste arbeta tydligare med frågan. Till exempel genom att tillämpa fridskränkningsbrotten och möjligheten till kontaktförbud i större utsträckning när det gäller unga.
    åldersverifiering av porr samt porrkritiska samtal i skolan.

Zandra Kanakaris
ordförande Unizon och generalsekreterare för 1000 Möjligheter som driver ungarelationer.se
Olga Persson
generalsekreterare Unizon