Kränkningar krossar drömmar

10:e okt 2013

Sexuellt våld och trakasserier är kränkande och kan förändra en människa i grunden. En framtid som tycktes ljus blir mörk. Drömmar dör och destruktiva beteenden blir en del av de strukturer som begränsar kvinnor och flickor världen över. Det är inte okej.

Den 11 oktober är det internationella Flickdagen. Vi vill uppmärksamma den genom att uppmana dig till att våga prata om det onödiga i att flickor och kvinnor dagligen tvingas begränsa sitt sätt att leva.

Vi som skriver detta representerar fyra organisationer som på olika sätt jobbar för samma sak att flickor och kvinnor ska få leva i ett samhälle fritt från våld och sexuella trakasserier där rätten att fritt få välja vem man älskar och lever med är självklar. Ett samhälle där barn får vara barn och drömmar får bli verklighet.

Tyvärr är vi inte där än.

Över hela världen utsätts kvinnor och flickor för våld, får ta bort kladdande händer och ducka för nedsättande ord. Barnäktenskap, våldtäkt och till och med död är konsekvenser av en värld där tjejer fortfarande inte är lika mycket värda som killar.

Ibland viftas deras protester bort, som om pojkarna och männen som kränker dem bara retas eller flirtar.

Reba, 14 år, bor i Bangladesh och hon upplever inte händelserna som oskyldiga. Hon är huvudperson i den dokumentära kortfilmen Go Straight Home, som visas på Norrköpings filmfestival Flimmer den 7 oktober och i SVT2 den 10 oktober. Där berättar hon hur vägen till skolan ofta känns hotfull. Killar står dagligen i gathörnen och ropar efter de tjejer som passerar. Ibland sker allvarligare övergrepp.

I Rebas klass har fyra flickor redan gifts bort. Hennes vän har just tvingats slutat skolan för att ingå i ett arrangerat äktenskap eftersom hennes föräldrar inte tycker att området där hon bor är tillräckligt säkert. Som i så många samhällen finns i Bangladesh föreställningar om att en familjs heder är kopplade till tjejers oskuld och sexualitet. I kombination med sexuella trakasserier i offentliga rum drabbas flickor hårt.

Flickor som tvingas gifta sig tidigt får sällan avsluta sin skolgång, utan måste i stället arbeta i hemmet. Det säger sig självt att barn och unga kvinnor utan utbildning, ofta utan möjlighet att själv planera för om och när man ska få barn, har mer begränsade förutsättningar att påverka den demokratiska samhällsutvecklingen och ta plats i det offentliga rummet. Fattigdomen ökar och jämställdheten minskar när flickor inte får bestämma över sina liv och kroppar.

Hotet om att bli bortgift hänger över Reba varje dag. Hon är redan nu smärtsamt medveten om att hon är fången i en ond cirkel i ett ojämställt samhälle. Hennes dröm är att få gå klart skolan.

Reba är unik, samtidigt har hon en situation som liknar många flickor världen över. I världen arrangeras äktenskap för över 20 000 minderåriga flickor varje dag, enligt FN.

Hon bor i Bangladesh, men filmen hade lika gärna kunnat utspela sig någon annanstans. För problemet finns överallt. Även i Värmland finns många unga flickor och kvinnor som fått sin integritet och sina rättigheter kränkta och sina drömmar krossade. Här finns unga tjejer som begränsas av samma hedersnormer som Reba själv gör, och här finns många kvinnor och tjejer som känner igen sig i den otrygghet sexuella trakasserier kan utgöra, både i skolkorridorerna och på arbetsplatser.

Det måste förändras.

Våra organisationer bidrar till det arbetet. Vi gör det genom att stärka flickor och kvinnor, ge dem stöd när det behövs, jobba förebyggande med unga killar, påverka lagar och politik i Sverige och i stora delar av världen.

Många insatser som gjorts världen över har syftat till att stärka kvinnor och flickor att kräva sina rättigheter. Sådana insatser är nödvändiga och behöver även i framtiden ett starkt fokus.

Våra partner i Bangladesh vittnar om att en lagstiftning mot sexuella trakasserier gjort stor skillnad de senaste åren. Lösningen är inte att hålla flickor hemma för sin egen säkerhet, utan det behövs åtgärder som ger dessa flickor möjlighet att ta plats i det offentliga rummet och delta i samhällslivet. För att långsiktigt öka flickors valmöjligheter och rörelsefrihet behövs åtgärder som också riktar sig till killar och förändrar attityder. Det är en långsiktig investering som gynnar samhällen. Det gäller både i Sverige och i världen.

Se filmen om Reba. Men nöj dig inte med det. Ta diskussionen om rätt och fel, om hur din stad kan bli säkrare för alla. Ta diskussionen med dina barn, dina föräldrar, dina förtroendevalda politiker, med lärare och elever. Och hjälp oss förändra strukturer, lagar och attityder. Hjälp oss att öka kunskap och trygghet här i Sverige och i resten av världen. För visst vill vi att allas drömmar ska få leva?

 

Christine Von Sydow, generalsekreterare ActionAid Sverige

Maria Andersson, generalsekreterare RFSU

Monica Erwér, verksamhetsledare Svalorna

Indien Bangladesh

Zandra Kanakaris, vice ordförande Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund (SKR)

Publicerad i Värmlands Folkblad 10 oktober 2013.