Kvinno- och tjejjourernas önskelista för 2015

29:e dec 2014

I regeringens nedröstade budget utlovades 100 miljoner kronor till kvinnojourerna. Nu används dessa miljoner som slagträ i debatten mellan blocken.

Det är glädjande att så många politiker, tjänstemän och vanliga medborgare är intresserade av vad de kan göra för att stötta jourerna. Vi presenterar därför här kvinno- och tjejjourernas önskelista inför det nya året.

Unizons 120 kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer kämpar för kvinnors och barns rättigheter varje dag. Här är det de mest av allt önskar sig för att bättre kunna stötta, skydda, förebygga och påverka.

Att mäns våld mot kvinnor upphör

Vi önskar ett jämställt och jämlikt samhälle där jourerna inte längre behövs. Samhället måste på allvar erkänna kopplingen mellan normer för maskulinitet och våld, och våga agera för att förändra strukturer.

Långsiktig och trygg finansiering

Vi vill ha längre avtal med kommunen så vi slipper söka bidrag varje år. Vi vill inte vara beroende av statliga projektbidrag och att få ersättning från kommunen per natt en kvinna bor hos oss.

Mer resurser till hela verksamheten

Vi önskar att kommunen ger mer pengar till verksamheten. För förebyggande arbete, barnverksamhet, öppen verksamhet och kompetensutveckling.

Fler billiga hyresrätter

Kommunen måste bli bättre på att underlätta för kvinnor som flytt våld att få en egen bostad så de inte behöver bo på skyddat boende längre än nödvändigt. I dag skapar brist på billiga hyresrätter, avsaknad av kommunala förturssystem och utsåld allmännytta stora svårigheter för våldsutsatta kvinnor och deras barn. 

Att kunna utöka det skyddade boendet

Vi önskar ytterligare en lägenhet som tillgodoser jourens behov. Det kan vara en större lägenhet, en tillgänglighetsanpassad lägenhet eller flera mindre lägenheter. I de fall vi inte har något skyddade boende, önskar vi oss kort och gott en lägenhet.

Fler som engagerar sig ideellt i kvinno- och tjejjouren

Vi behöver bli fler så att vi kan utveckla verksamheten och vara ännu mer tillgängliga.

Satsningar på våldsförebyggande arbete

Vi önskar att kommunerna och resten av samhället prioriterar våldsförebyggande arbete högre, bland annat genom att satsa resurser på tjej- och ungdomsjourernas förebyggande och stödjande verksamhet.

Alla vinner på ett jämställt samhälle fritt från våld, och alla behövs i arbetet för att uppnå det. Vi uppmanar alla att göra vad de kan i sitt arbete eller närmaste sammanhang för att kvinno- och tjejjourernas önskningar slår in.

 

Zandra Kanakaris, förbundsordförande Unizon
Olga Persson, generalsekretrare Unizon.

Publicerad i Aftonbladet 29 december 2014