Mäns våld mot kvinnor kostar mer än regeringens 100 miljoner

01:e dec 2014

Replik på S & MP: Bekämpandet av mäns våld mot kvinnor kostar. Bekämpandet av mäns våld mot kvinnor kostar. Dock långt mer än de regeringens 100 miljoner till kvinnojourerna, skriver Olga Persson, Unizon.

Inför onsdagens budgetomröstning skriver representanter från MP och S att regeringen har högre ambitioner än alliansen i arbetet mot mäns våld mot kvinnor, då de i sin budgetproposition satsar fler miljoner kronor på kvinnojourerna och föreslår en samlad nationell strategi för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Det stämmer att bekämpandet av mäns våld mot kvinnor kostar. Dock långt mer än de föreslagna 100 miljonerna som regeringen per år lägger på kvinnojourerna. De ökade bidragen är välkomna och kommer att komma väl till användning ute på jourerna, men det krävs både mer pengar och högre ambitioner om regeringen menar allvar.

Det krävs en nationell mobilisering mot mäns våld mot kvinnor, med stora strukturella satsningar som står i proportion till problemets storlek. Det krävs insatser på flera nivåer i hela samhället, före, under och efter att våldet skett.

Unizon vill se långsiktiga lokala överenskommelser (som inkluderar finansiering) mellan kommuner och ideella kvinno- och tjejjourer. Vi vill se både breda och riktade satsningar på våldsförebyggande arbete med ett makt- och genusperspektiv: Program i skolor för barn och unga, långsiktigt stöd till kvinnor och barn som utsatts, och förövarbehandling för att förhindra att män söker upp nya kvinnor och barn att utöva våld mot.

Det krävs åtgärder för att fler anmälningar ska leda till åtal och fällande dom. Vi vill se utbildning av rättsväsendet för objektiva och rättstrygga domar, särskilt i sexualbrottsmål. I vissa fall krävs straffskärpningar för att brottens prioritet ska höjas och utredningar tilldelas mer resurser.

Arbetet mot mäns våld och för jämställdhet går hand i hand. Unizon är förvånade och besvikna att regeringen inte tilldelat jämställdhetsfrågorna ett eget departement och en egen myndighet. Att samla jämställdhetsfrågorna i en enhet under ett departement har visat sig inte varit tillräckligt. Ett eget departement och en egen myndighet skulle innebära ökad tyngd, resurser och prioritet och står inte på något sätt i motsats till jämställdhetsintegrering.

Kön är en maktordning som skär i genom hela samhället och därför är det oerhört viktigt att feminism och jämställdhet inte fortsätter vara en särfråga utan blir central i alla politikområden, något som kräver resurser och mandat.

Vi ser fram emot presentationen av en samlad nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor år 2015. Sedan är det hög tid att regeringen går från ord till handling och inleder en samlad nationell mobilisering mot mäns våld mot kvinnor.

 

Olga Persson, generalsekreterare Unizon.

Publicerad i Dagens Arena 1 dec 2014.