Mäns våld mot kvinnor måste upphöra

25:e nov 2018

Den 25:e november är FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. Jourrörelsen har arbetat mot mäns våld mot kvinnor och barn och för jämställdhet i över 40 år och vi fortsätter vårt livräddande arbete varje dag, oavsett politiskt styre. Idag mobiliserar vi oss på ljusmanifestationer runt om i hela Sverige. Vi minns och hedrar alla kvinnor som dödats av en man hon haft en relation med och alla kvinnor som utsatts och utsätts för våld. Var en del av samhällsförändringen, kom och visa ditt stöd för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

 

Mäns våld mot kvinnor är ett av våra största samhälls- och folkhälsoproblem. Förra året anmäldes 28 000 fall av misshandel av kvinnor och över 7000 våldtäkter, och mörkertalet är enormt. Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer, 2017 hade vi tillsammans över 92 000 stödkontakter. Vi arbetar mot mäns våld mot kvinnor och för jämställdhet varje dag och ser att mäns våld mot kvinnor inte enbart är ett allvarligt hot mot kvinnors säkerhet och rättigheter. Det innebär dessutom stora ekonomiska kostnader för samhället, kvinnor, barn och framtida generationer.

Fakta om våld mot kvinnor i Sverige:

  • Mer än var tredje ung kvinna (34,4 %) berättar att hon utsatts för sexualbrott under 2017, enligt Brottsförebyggande rådets senaste Nationella Trygghetsundersökning.
  • 2017 anmäldes över 7300 våldtäkter, cirka 10 % av det totala antalet våldtäkter anmäls.
  • Det råder i princip straffrihet för våldtäkt, 2016 kom 142 fällande våldtäktsdomar av över 6700 anmälningar om våldtäkt.
  • Vart tionde barn upplever pappas eller styvpappas våld mot mamma.
  • Sedan år 2000 har 279 kvinnor dödats av en man hon haft en relation med. Alla kvinnor var någons mamma, syster, vän och kollega, och finns med oss varje dag.
  • Mäns våld mot kvinnor kostar det svenska samhället 43 miljarder kronor varje år.

Kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer stöttar och skyddar, förebygger och påverkar varje dag och vi finns här för alla som utsatts för våld, oavsett om du utsätts idag, utsattes förra året eller för 35 år sedan. Vi finns här och kommer fortsätta finnas för allas rätt till ett jämställt samhälle fritt från våld.

Idag mobiliserar vi oss på ljusmanifestationer runt om i hela Sverige. Vi minns och hedrar alla kvinnor som dödats av en man hon haft en relation med och alla kvinnor som utsatts och utsätts för våld. Var en del av samhällsförändringen, kom och visa ditt stöd för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.