Ni osynliggör dem som utsätts, RFSU

13:e nov 2017

Den viktigaste förutsättningen för lust och njutning är frihet från sexuella övergrepp. Den offentligt finansierade sex- och samlevnadsundervisningen i skolan måste bygga på kunskap om våld, makt och jämställdhet. Det är dags för en sex- och samlevnadsundervisning som förebygger sexuella övergrepp.

REPLIK. Ja RFSU, sex- och samlevnadsundervisningen är viktig i det våldspreventiva arbetet, men avgörande är vilken kunskap den bygger på.

Det mest anmärkningsvärda är vad RFSU inte säger i sin artikel. De nämner #metoo utan att benämna vem som blir utsatt och vem som utsätter. Osynliggörandet av kön/genus, makt och våld är öronbedövande.

Forskning visar att våldsförebyggande arbete bäst fungerar när det motverkar stereotypa könsroller genom att ha ett tydligt jämställdhetsperspektiv. Sverige har en uttalat feministisk regering som ska föra en feministisk politik. Vi har nationella jämställdhetsmål som ska integreras i våra samhälleliga institutioner, och det sjätte målet slår fast att mäns våld skall upphöra och att kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. Uppropet #metoo visar hur långt vi har kvar.

Efter #metoo riktas nytt ljus på skolornas ansvar att förebygga och hantera mäns och killars sexuella övergrepp. När Skolverket, kommuner och skolor sätter strategier är det avgörande hur de utformas och vilka aktörer som involveras. Målet måste vara att föra samtal om sex, relationer och ömsesidighet och samtidigt vara tydlig med vad som är en sexuell kränkning och vem som bär ansvaret. Detta är Unizons 140 kvinno- och tjejjourer experter på. Deras kunskap om våldsförebyggande arbete kommer från decennier av feministiskt socialt arbete och tiotusentals samtal med kvinnor och barn varje år.

RFSU har länge varit tongivande i den svenska sexualundervisningen. Deras utgångspunkt är enligt hemsidan ”allas frihet att vara, frihet att välja och frihet att njuta”. I ett ojämställt samhälle innebär någons frihet någon annans ofrihet. Det blir inte tydligare än #metoo som visar på vidden av killars sexuella kränkningar av tjejer. RFSU har tyvärr en tradition av att osynliggöra sexuella övergrepp mot kvinnor och flickor. Det har vi sett i flera uttalanden kring sexualbrottslagstiftningen genom åren, samt i frågor om porr och prostitution där RFSU går på kollisionskurs mot hela kvinnorörelsen.

Att som RFSU företräda ett okritiskt ”sexpositivt” perspektiv på rätten till den egna kroppen står ofta i opposition mot kvinno- och barnrättsperspektivet på rätten till den egna kroppen.

Den viktigaste förutsättningen för lust och njutning är frihet från sexuella övergrepp. Den offentligt finansierade sex- och samlevnadsundervisningen i skolan måste bygga på kunskap om våld, makt och jämställdhet. Det är dags för en sex- och samlevnadsundervisning som förebygger sexuella övergrepp.

 

Natalia Batenkova, projektledare Reality Check
Meghan Donevan, projektledare Reality Check
Clara Berglund, generalsekreterare Sveriges Kvinnolobby 
Zandra Kanakaris, ordförande Unizon
Olga Persson, generalsekreterare Unizon
Peter Söderström, jämställdhetsexpert Gender Equality Vision

Replik i Aftonbladet 13 november 2017.